ประชุมเชิงปฏิบัติการเภสัชกรรมคลินิค ปี 2561 เรื่อง การวิเคราะห์ข้อมูลพื้นฐานทางเภสัชศาสตร์ (Basic Data Analysis for Pharmaceutical Research)
hotnews


งานประชุมเชิงปฏิบัติการเภสัชกรรมคลินิค ปี 2561 เรื่อง การวิเคราะห์ข้อมูลพื้นฐานทางเภสัชศาสตร์ (Basic Data Analysis for Pharmaceutical Research)
ระหว่างวันที่ 4-8 มิถุนายน 2561
ณ โรงแรมอิมพีเรียล แม่ปิง เชียงใหม่ จังหวัดเชียงใหม่

เภสัชกรผู้เข้าร่วมการประชุมเชิงปฏิบัติการฯ ครั้งนี้ สามารถนับสะสมเป็นหน่วยกิตการศึกษาต่อเนื่องทาง เภสัชศาสตร์ (CE-credit) ได้ประมาณ 36 หน่วยกิตการศึกษาต่อเนื่อง ทั้งนี้ โดยผู้เข้าร่วมการประชุมฯ จะต้องลงชื่อครบถ้วนทุกหัวข้อกำหนดการประชุมเชิงปฏิบัติการฯ

ผู้สนใจโปรดสอบถามรายละเอียดเพิ่มเติม สมัครออนไลน์ ได้ที่
www.pharmacy.cmu.ac.th/CPE เท่านั้น
??.ตั้งแต่บัดนี้ จนถึงวันศุกร์ที่ 25 พฤษภาคม 2561...?
   เอกสารประกอบ ::    BasicDataAnalysis-2018.rar

คณะเภสัชศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่

PHARMACY@CMU

คณะเภสัชศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่

Copyright © 2015 Faculty of Pharmacy Chiang Mai University, All rights reserved.
by Information Technology Service Center

Faculty of Pharmacy Chiang Mai University
Suthep Road, Suthep, Mueang, Chiang Mai
50200, Thailand

ติดต่อสอบถาม โทรศัพท์  053-944342-3  โทรสาร  053-944390

Get it on Google Play