เชิญชวนเข้าร่วมโครงการประชุมวิชาการและนำเสนอผลงานเครือข่าย
hotnews

เชิญชวนเข้าร่วมโครงการประชุมวิชาการและนำเสนอผลงานเครือข่าย การฝึกปฏิบัติงานบริบาลเภสัชกรรมด้านการจัดการระบบยา
- หัวข้อ กระบวนการวิเคราะห์ตัวชี้วัด RDU(Big data analytics) ได้รับ CPE 2 หน่วยกิตการศึกษาต่อเนื่อง วันที่ 16 มีนาคม 2561 เวลา 10.30-12.00 น.
ณ ห้องประชุม 2 คณะเภสัชศาสตร์ มช

- หัวข้อ การอ่านและประเมินวรรณกรรมเพื่อการออกแบบการจัดการระบบและความเสี่ยงในระบบยา
วันที่ 16 มีนาคม 2561
ณ ห้องประชุม 4 คณะเภสัชศาสตร์ มช

คณะเภสัชศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่
ผู้สนใจเข้าศึกษา

PHARMACY@CMU

คณะเภสัชศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่

Copyright © 2015 Faculty of Pharmacy Chiang Mai University, All rights reserved.
by Information Technology Service Center

Faculty of Pharmacy Chiang Mai University
239, Suthep Road, Muang District, Chiang Mai
Thailand, 50200

ติดต่อสอบถาม โทรศัพท์  053-944342-3  โทรสาร  053-944390

Get it on Google Play