โครงการการศึกษาก้าวหน้าปริญญาเภสัชศาสตรบัณฑิตและ วิทยาศาสตรมหาบัณฑิต (วิทยาศาสตร์เครื่องสำอาง)
hotnews

โครงการและใบสมัคร
   เอกสารประกอบ ::    grad_sci61.pdf

คณะเภสัชศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่
ผู้สนใจเข้าศึกษา

PHARMACY@CMU

คณะเภสัชศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่

Copyright © 2015 Faculty of Pharmacy Chiang Mai University, All rights reserved.
by Information Technology Service Center

Faculty of Pharmacy Chiang Mai University
239, Suthep Road, Muang District, Chiang Mai
Thailand, 50200

ติดต่อสอบถาม โทรศัพท์  053-944342-3  โทรสาร  053-944390

Get it on Google Play