ขอเชิญเข้าร่วมโครงการประชุมวิชาการ เรื่อง เภสัชกรกับองค์ความรู้ด้านเภสัชกรรมเพื่อรับใช้สังคม
hotnews

ขอเชิญเข้าร่วมโครงการประชุมวิชาการ เรื่อง เภสัชกรกับองค์ความรู้ด้านเภสัชกรรมเพื่อรับใช้สังคม

วันที่ 7 กรกฎาคม 2561 ณ ห้องประชุม สสี คณะเภสัชศาสตร์ มช.

ได้รับ CPE 5.5 หน่วยกิต

ค่าลงทะเบียน 600 บาท
สามารถสมัครได้ทาง https://pharmacy.cmu.ac.th/CPE
ติดต่อ/สอบถามเพิ่มเติม ที่ 0-5394-4374

คณะเภสัชศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่
ผู้สนใจเข้าศึกษา

PHARMACY@CMU

คณะเภสัชศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่

Copyright © 2015 Faculty of Pharmacy Chiang Mai University, All rights reserved.
by Information Technology Service Center

Faculty of Pharmacy Chiang Mai University
239, Suthep Road, Muang District, Chiang Mai
Thailand, 50200

ติดต่อสอบถาม โทรศัพท์  053-944342-3  โทรสาร  053-944390

Get it on Google Play