งานเกษียณอายุราชการ ประจำปี 2561
hotnews

กำหนดการจัดงานเกษียณอายุราชการ ประจำปี 2561
เวลา 17.00 น. ลงทะเบียน
เวลา 17.30 น. ประธานฯ กล่าวรายงาน
เวลา 17.35 น. คณบดีกล่าวสดุดีผู้เกษียณอายุราชการ
เวลา 17.45 น. การแสดงมุทิตาจิต
เวลา 18.15 น. สไลด์ผู้เกษียณอายุราชการ
เวลา 18.30 น. รับประทานอาหาร
การแสดงจากภาควิชา และบุคลากร
เวลา 19.30 น. คณบดี มอบของที่ระลึก และดอกไม้แก่ผู้เกษียณ
เวลา 19.45 น. คำกล่าวตอบจากผู้เกษียณอายุราชการฯ
เวลา 20.00 น. ตามอัธยาศัย

คณะเภสัชศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่
ผู้สนใจเข้าศึกษา

PHARMACY@CMU

คณะเภสัชศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่

Copyright © 2015 Faculty of Pharmacy Chiang Mai University, All rights reserved.
by Information Technology Service Center

Faculty of Pharmacy Chiang Mai University
239, Suthep Road, Muang District, Chiang Mai
Thailand, 50200

ติดต่อสอบถาม โทรศัพท์  053-944342-3  โทรสาร  053-944390

Get it on Google Play