เชิญประชุมวิชาการ เรื่อง หลักฐานเชิงประจักษ์เพื่อสนับสนุนการทำงานและการวิเคราะห์ข้อมูลการใช้ยาอย่างสมเหตุผล (Evidence-based to support RDU service plan)
hotnews

เชิญประชุมวิชาการ เรื่อง หลักฐานเชิงประจักษ์เพื่อสนับสนุนการทำงานและการวิเคราะห์ข้อมูลการใช้ยาอย่างสมเหตุผล (Evidence-based to support RDU service plan)

ณ โรงแรมอิมพีเรียลแม่ปิง จ.เชียงใหม่

สมัครออนไลน์ได้ที่ https://pharmacy.cmu.ac.th/CPE
ตั้งแต่บัดนี้จนถึง 30 พ.ย. 2561

ค่าลงทะเบียนคนละ 3,500 บาท

คณะเภสัชศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่

PHARMACY@CMU

คณะเภสัชศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่

Copyright © 2015 Faculty of Pharmacy Chiang Mai University, All rights reserved.
by Information Technology Service Center

Faculty of Pharmacy Chiang Mai University
Suthep Road, Suthep, Mueang, Chiang Mai
50200, Thailand

ติดต่อสอบถาม โทรศัพท์  053-944342-3  โทรสาร  053-944390

Get it on Google Play