เชิญคณาจารย์และนักวิจัยร่วมฟังการเสวนา
hotnews

"วิกฤต? หรือ ?โอกาส?
การปรับตัวสำหรับการเปลี่ยนแปลงทางการศึกษาและการวิจัย จากผลการจัดอันดับของ สกว. ปี 2560 (TRF Index)

นโยบายไม่สร้างสรรค์ หรือ นักวิจัยไม่มีประสิทธิภาพ
ก้าวไปอย่างยั่งยืน หรือ จะถอยหลังลงคลอง
ยุคสมัยที่เปลี่ยนไว หรือ เราเองที่เชื่องช้า
ไปช่วยกันค้นหาคำตอบ...

ในวันศุกร์ที่ 18 มกราคม 2562
ณ อุทยานวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่

กรุณาลงทะเบียนล่วงหน้าที่
https://bit.ly/2LCMm3j

#TRFindex #EntaneerCMU

คณะเภสัชศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่

PHARMACY@CMU

คณะเภสัชศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่

Copyright © 2015 Faculty of Pharmacy Chiang Mai University, All rights reserved.
by Information Technology Service Center

Faculty of Pharmacy Chiang Mai University
Suthep Road, Suthep, Mueang, Chiang Mai
50200, Thailand

ติดต่อสอบถาม โทรศัพท์  053-944342-3  โทรสาร  053-944390

Get it on Google Play