วันคล้ายวันสถาปนาคณะเภสัชศาสตร์ และพิธีเจิมป้ายศูนย์นวัตกรรมสมุนไพร
hotnews

กำหนดการพิธีวันคล้ายวันสถาปนาคณะเภสัชศาสตร์ และพิธีเจิมป้ายศูนย์นวัตกรรมสมุนไพร และแนะนำผลิตภัณฑ์
วันศุกร์ที่ 29 มีนาคม 2562
ณ คณะเภสัชศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่

กิจกรรมที่ 1 พิธีสงฆ์ ณ โถงหน้าห้องงานบริหารทั่วไป

เวลา 07.09 น. พิธีบูชาท้าวจตุโลกบาล (ขึ้นท้าวทั้งสี่) และสักการะพระภูมิเจ้าที่
เวลา 08.00 น. แขกผู้มีเกียรติ คณาจารย์ บุคลากร ลงทะเบียน และ พร้อมกันบริเวณพิธี
เวลา 09.00 น. พระสงฆ์มาถึงบริเวณพิธี
เวลา 09.09 น. ประกอบพิธีทางศาสนา ณ โถงหน้างานบริหารทั่วไป อาคารเฉลิมพระเกียรติฯ
- ประธานในพิธีจุดเทียนบูชาพระรัตนตรัย ไหว้พระสมาทานศีล
- ประธานจุดธูปบอกกล่าวดวงวิญญาณบุคลากรที่เสียชีวิต และแผ่เมตตา
- พระสงฆ์ 9 รูป สวดมาติกาและบังสุกุล กล่าวสัมโมทนียกถาและอนุโมทนา อุทิศบุญกุศล
ถึง คณาจารย์ บุคลากร นักศึกษาของคณะผู้ล่วงลับ
- ประธานจุดเทียนน้ำมนต์ มัคนายกอาราธนาพระปริตร
- พระสงฆ์เจริญพระพุทธมนต์
- ถวายจตุปัจจัยไทยธรรม และถวายภัตตาหาร
- พระสงฆ์กล่าวสัมโมทนียกถาและอนุโมทนา
เวลา 10.00 น. เสร็จพิธี

กิจกรรมที่ 2 พิธีเจิมป้ายศูนย์นวัตกรรมสมุนไพร และแนะนำผลิตภัณฑ์

เวลา 10.15 น. - หัวหน้าศูนย์นวัตกรรมสมุนไพร กล่าวรายงาน
- คณบดีคณะเภสัชศาสตร์ (รองศาสตราจารย์ ดร.ภก.วิรัตน์ นิวัตนนันท์)
กล่าวเปิดงานและแสดงความยินดี
- พิธีเจิมป้ายศูนย์นวัตกรรมสมุนไพร โดย พระครูธีรสุตพจน์ เจ้าอาวาสวัดผาลาด
และแนะนำผลิตภัณฑ์
เวลา 11.15 น. - พิธีมอบรางวัลบุคลากรสายสนับสนุนดีเด่น ประจำปี 2561
และแนะนำอาจารย์ และบุคลากรใหม่
- พิธีแสดงความยินดีแก่อาจารย์ผู้ได้รับการเสนอชื่อให้ดำรงตำแหน่งทางวิชาการที่สูงขึ้น
เวลา 11.45 น. เชิญรับประทานอาหารกลางวันร่วมกัน บริเวณโถงหน้างานบริหารทั่วไป

คณะเภสัชศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่

PHARMACY@CMU

คณะเภสัชศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่

Copyright © 2015 Faculty of Pharmacy Chiang Mai University, All rights reserved.
by Information Technology Service Center

Faculty of Pharmacy Chiang Mai University
Suthep Road, Suthep, Mueang, Chiang Mai
50200, Thailand

ติดต่อสอบถาม โทรศัพท์  053-944342-3  โทรสาร  053-944390

Get it on Google Play