การประชุมเชิงปฏิบัติการเภสัชกรรมคลินิก ครั้งที่ 30/2562 yes เรื่อง การบริบาลทางเภสัชกรรมสู่ความเป็นเลิศในโรคระบบหัวใจและหลอดเลือด (Excellent Pharmacy Practice in Cardiovascular Diseases) (EPIC 2019)
hotnews

รายละเอียดและลงทะเบียนออนไลน์
https://www.pharmacy.cmu.ac.th/cpe/detail.php?op=conference_course&course=0016

คณะเภสัชศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่

PHARMACY@CMU

คณะเภสัชศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่

Copyright © 2015 Faculty of Pharmacy Chiang Mai University, All rights reserved.
by Information Technology Service Center

Faculty of Pharmacy Chiang Mai University
Suthep Road, Suthep, Mueang, Chiang Mai
50200, Thailand

ติดต่อสอบถาม โทรศัพท์  053-944342-3  โทรสาร  053-944390

Get it on Google Play