วันประชุมผู้ปกครองนักศึกษาใหม่ฯ
hotnews

กำหนดการ วันประชุมผู้ปกครองนักศึกษาใหม่ ฯ

- สัญญาการเป็นนักศึกษาเพื่อศึกษาวิชาเภสัชศาสตร์
https://www.pharmacy.cmu.ac.th/unit/doc/news_detail.php?id=2433


- ตัวอย่าง การกรอกสัญญาการเป็นนักศึกษาเพื่อศึกษาวิชาเภสัชศาสตร์
https://www.pharmacy.cmu.ac.th/unit/doc/news_detail.php?id=2435


- ตัวอย่าง การเขียนสัญญาการเป็นนักศึกษาเพื่อศึกษาวิชาเภสัชศาสตร์ (กรณีต่าง ๆ)
https://www.pharmacy.cmu.ac.th/unit/doc/news_detail.php?id=2436

ผู้ประสานงานคณะ
? การประชุมผู้ปกครอง : นายเกียรติขจร สุขไกรไทย โทร. 0 5394 4350
? การทำสัญญาการเป็นนักศึกษาฯ : คุณแจ่มศรี วงค์ชะรัตน์ โทร. 0 5394 4318

คณะเภสัชศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่

PHARMACY@CMU

คณะเภสัชศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่

Copyright © 2015 Faculty of Pharmacy Chiang Mai University, All rights reserved.
by Information Technology Service Center

Faculty of Pharmacy Chiang Mai University
Suthep Road, Suthep, Mueang, Chiang Mai
50200, Thailand

ติดต่อสอบถาม โทรศัพท์  053-944342-3  โทรสาร  053-944390

Get it on Google Play