เชิญชวนสนับสนุนการจัดบูธนิทรรศการ
hotnews

ในงานประชุมวิชาการครบรอบ 55 ปี คณะเภสัชศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่
วันที่ 25 ตุลาคม 2562 ณ โรงแรม U Nimman เชียงใหม่

>>> จองก่อน..มีสิทธิ์ก่อน!! รับจำนวนจำกัด!! ???? <<<
>>> ภายในวันที่ 30 กันยายน 2562 <<<<

ดูรายละเอียดกิจกรรมการประชุม และผังหมายเลขบูธได้ที่ https://www.pharmacy.cmu.ac.th/cpe/detail.php?op=conference_course&course=0019

สอบถามเพิ่มเติมได้ที่ โทร. 0-5394-4368, 0-5394-4363 หรือ email: rxcmu.anv@gmail.com

คณะเภสัชศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่

PHARMACY@CMU

คณะเภสัชศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่

Copyright © 2015 Faculty of Pharmacy Chiang Mai University, All rights reserved.
by Information Technology Service Center

Faculty of Pharmacy Chiang Mai University
Suthep Road, Suthep, Mueang, Chiang Mai
50200, Thailand

ติดต่อสอบถาม โทรศัพท์  053-944342-3  โทรสาร  053-944390

Get it on Google Play