ศิษย์เก่าสร้างแรงบันดาลใจ
hotnews

ขอเชิญ อาจารย์ บุคลากร นักศึกษา และผู้สนใจ
รับฟังการบรรยายพิเศษ ในโครงการ ?ศิษย์เก่าสร้างแรงบันดาลใจ?
เรื่อง "Entrepreneurial Marketing"
โดย เภสัชกร ดร.แสงสุข พิทยานุกุล กรรมการผู้จัดการและเจ้าของ บริษัท สมูท อี จำกัด
(ศิษย์เก่าเภสัชศาสตร์ มช. รุ่นที่ 13)
ลงทะเบียนออนไลน์ : https://forms.gle/fiD8T2ghtNN4SqoA6

คณะเภสัชศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่

PHARMACY@CMU

คณะเภสัชศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่

Copyright © 2015 Faculty of Pharmacy Chiang Mai University, All rights reserved.
by Information Technology Service Center

Faculty of Pharmacy Chiang Mai University
Suthep Road, Suthep, Mueang, Chiang Mai
50200, Thailand

ติดต่อสอบถาม โทรศัพท์  053-944342-3  โทรสาร  053-944390

Get it on Google Play