สั่งจองหนังสือ New Trend and Approach in Pharmaceutical Care
hotnews
สั่งจองหนังสือ New Trend and Approach in Pharmaceutical Care
สั่งจองภายใน 25-29 มิ.ย.2560 เท่านั้น
ราคา เล่มละ 400 บาท
คลิกจองได้ที่ลิ้ง https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSc1wLGbgz2Iv_cSM5RreCQ1mxG0yz7XNuv8NACFVfggx2wIgQ/viewform

ผู้ติดต่อประสานงานโดยตรง >> ภญ.พัชราวัลย์ มีศิลป์ Tel: 0866733447 Line ID: Rx473188 E-mail: patcharawan.meesilp@gmail.com
  กำหนดการพบผู้ปกตรองและทำสัญญานักศึกษาใหม่ประจำปี 2560
hotnews
  ปฏิทินการศึกษา 2560
hotnews
   เอกสารประกอบ ::    ปฏิทินการศึกษา-1-2-60.pdf
  พิธีหล่อเทียนพรรษา และถวายเทียนพรรษา
hotnews
กำหนดการดังแนบ
   เอกสารประกอบ ::    พิธีหล่อเทียน.pdf
  เชิญชวนอาจารย์เข้าร่วมสัมมนาการพัฒนาหลักสูตรและการเรียนการสอนเภสัชศาสตร์บัณฑิต
hotnews
วันที่ 1-2 มิถุนายน 2560 ณ โรงแรมแคนทารี่ ฮิลล์เชียงใหม่
   เอกสารประกอบ ::    กำหนดการupdate-29พ-ค-60.pdf
  สัมมนาประจำปี 2560
hotnews
กำหนดการดังแนบ
   เอกสารประกอบ ::    สัมมนาบุคลากร_Page_2.pdf
  ประกาศคณะเภสัชศาสตร์ มช.
hotnews
รายละเอียดดังแนบ :
   เอกสารประกอบ ::    ย้ายคณะปี2560_update.pdf
  ขอความร่วมมือนักศึกษาทุกท่านตอบแบบประเมิน
hotnews
ความพึงพอใจต่อปัจจัยสนับสนุนนักศึกษา และปัจจัยเกื้อหนุนการพัฒนาคุณภาพนักศึกษา ประจำปีการศึกษา 2559

https://goo.gl/forms/uvn4mF847jjQSIqy2" target="goo.gl/forms/uvn4mF847jjQSIqy2">https://goo.gl/forms/uvn4mF847jjQSIqy2>
  ประกาศตารางสอบปลายภาค 2/2559
hotnews
  ประเมินกระบวนวิชา และประเมินการเรียนการสอนของอาจารย์
hotnews
Page: 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42

คณะเภสัชศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่
ผู้สนใจเข้าศึกษา

PHARMACY@CMU

คณะเภสัชศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่

Copyright © 2015 Faculty of Pharmacy Chiang Mai University, All rights reserved.
by Information Technology Service Center

Faculty of Pharmacy Chiang Mai University
239, Suthep Road, Muang District, Chiang Mai
Thailand, 50200

ติดต่อสอบถาม โทรศัพท์  053-944342-3  โทรสาร  053-944390

Get it on Google Play