โครงการการศึกษาก้าวหน้าปริญญาเภสัชศาสตรบัณฑิตและวิทยาศาสตรมหาบัณฑิต
hotnews
ใบสมัครและศึกษารายละเอียดเรื่องคุณสมบัติผู้มีสิทธิ์เข้าศึกษา
  รับสมัครงานประชุมเชิงปฏิบัติการเภสัชกรรมคลินิก เรื่อง การรวบรวมข้อมูลเชิงคุณภาพเพื่อการวิจัยและพัฒนางานบริบาลเภสัชกรรมปฐมภูมิ
hotnews
รับสมัครงานประชุมเชิงปฏิบัติการเภสัชกรรมคลินิก เรื่อง การรวบรวมข้อมูลเชิงคุณภาพเพื่อการวิจัยและพัฒนางานบริบาลเภสัชกรรมปฐมภูมิ รหว่างวันที่ 24-28 เมษายน 2560
รับสมัครตั้งแต่วันนี้ จนถึงวันที่ 17 เมษายน 2560
สมัครได้ทาง http://pharmacy.cmu.ac.th/conference เท่านั้น

ติดต่อ นางสาวจตุพร สุวรรณกิจ
โทร 0873118087
Line ID : bee_pharm
   เอกสารประกอบ ::    22-2560.rar
  ขอแสดงความยินดี แก่อาจารย์ที่ได้รับตำแหน่งทางวิชาการสูงขึ้น
hotnews
  เชิญชวนสมัครเข้าร่วมโครงการ
hotnews
  Excellent Pharmacy Practice in Cardiology
hotnews
งานประชุม Excellent Pharmacy Practice in Cardiology (EPIC 2017) ของเราในปีนี้จะจัดขึ้น ณ วันที่ 31 กค.- 4 สค.2560 และปีนี้เราเป็นส่วนหนึ่งของของงานประชุม module ด้วย
ขออนุญาตเชิญผู้สนใจเข้าร่วมประชุมนะคะ รายละเอียดสามารถลงทะเบียนและติดตามได้จาก link นี้ http://www.pharmacy.cmu.ac.th/conference/index.php?op=detail&course=33&groups=1

หรือส่ง email มาได้ที่ pctccmu@gmail.com หรือสามารถติดต่อสื่อสารกับเราได้ผ่านทาง FB Excellent Pharmacy Practice in Cardiovascular Diseases ค่ะ
แล้วพบกัน...ที่เชียงใหม่นะคะ
  เชิญร่วมประชุมวิชาการเภสัชคุ้มครองผู้บริโภค สถานการณ์ กฏหมายและนโยบายในปัจจุบัน
hotnews
รายละเอียดตามไฟล์แนบ
   เอกสารประกอบ ::    module CMU.jpg
  ประชาสัมพันธ์การสนับสนุนอาจารย์และนักศึกษา :
hotnews
1. สนับสนุนอาจารย์ทำงานวิจัยในชั้นเรียน
1.1 การประเมินทักษะที่จำเป็นของนักศึกษา (global citizen, 21st skill, 7 star pharmacist) จำนวน 15,000 บาท x 1 เรื่อง
1.2 การพัฒนากระบวนวิชา และการสอนจริยธรรม จรรยาบรรณในหลักสูตร จำนวน 15,000 บาท x 1 เรื่อง
2. การสนับสนุนเข้าร่วมประชุมวิชาการเกี่ยวกับการศึกษา/ IPE /จริยธรรมจรรยาบรรณวิชาชีพ ค่าลงทะเบียน ที่พัก ค่าเดินทาง (เบิกจ่ายตามจริงและตามระเบียบการเงิน) จำนวน 15,000 บาท x 3 ครั้ง= 45,000 บาท
3. สนับสนุนนักศึกษานำเสนอผลงาน
3.1 การส่งเสริมให้นักศึกษาไปนำเสนอผลงานวิชาการระดับชาติ (นำเสนอภายในประเทศ)
- เงินรางวัลสนับสนุนในการเสนอผลงาน/การประกวด จำนวน 8,000 บาท x 4 เรื่อง = 32,000 บาท
- การนำเสนอผลงาน mini project (R2R) จำนวน 8,000 บาท x 1 เรื่อง = 8,000 บาท
- เงินรางวัลสนับสนุนในการตีพิมพ์ผลงาน จำนวน 3,000 บาท x 2 เรื่อง = 6,000 บาท
3.2 การส่งเสริมให้นักศึกษาไปนำเสนอผลงานวิชาการระดับนานาชาติ (เบิกจ่ายตามประกาศคณะฯ เกณฑ์การพิจารณาทุนสนับสนุนนักศึกษาไปนำเสนอผลงานวิชาการประกวดผลงานต่างประเทศ) จำนวน 100,000 บาท

รายละเอียดดังแนบ
   เอกสารประกอบ ::    ทุน2560.rar
  การเตรียมยาปราศจากเชื้อ โดยเทคนิคปลอดเชื้อ
hotnews
  ตารางสอบกลางภาคการศึกษา 2/2559
hotnews
  มุทิตาจิต..ศิษย์เก่าสัมพันธ์
hotnews
รายละเอียด
กำหนดการและหนังสือเชิญร่วมโครงการฯ
ดังแนบ
   เอกสารประกอบ ::    สแกน0185.pdf
Page: 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42

คณะเภสัชศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่
ผู้สนใจเข้าศึกษา

PHARMACY@CMU

คณะเภสัชศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่

Copyright © 2015 Faculty of Pharmacy Chiang Mai University, All rights reserved.
by Information Technology Service Center

Faculty of Pharmacy Chiang Mai University
239, Suthep Road, Muang District, Chiang Mai
Thailand, 50200

ติดต่อสอบถาม โทรศัพท์  053-944342-3  โทรสาร  053-944390

Get it on Google Play