ประกาศ: การสรรหาคณบดีคณะเภสัชศาสตร์
hotnews
รายละเอียดดังแนบ :
   เอกสารประกอบ ::    ปชส.pdf
  งานเกษียณอายุราชการ ประจำปี 2559
hotnews
กำหนดการดังแนบ
   เอกสารประกอบ ::    งานเกษียณ59.pdf
  ยินดีต้อนรับ คณะกรรมการประเมินคุณภาพภายใน
hotnews
-
  ยินดีต้อนรับ คณะกรรมการประเมินคุณภาพภายใน
hotnews
  การจัดซื้อ-จัดจ้างประจำปีงบประมาณ 2559
hotnews
  กิจกรรมผู้บริหารพบผู้ปกครองนักศึกษาใหม่
hotnews
  ยกเลิกระบบ Pharmacy Courseware
hotnews
  สัปดาห์เภสัชกรรม 2559
hotnews
  วันแม่แห่งชาติ
hotnews
  รับสมัครงานประชุมวิชาการ เรื่อง Data Analysis for Pharmaceutical Research
hotnews
รับสมัครงานประชุมวิชาการ เรื่อง Data Analysis for Pharmaceutical Research

ระหว่างวันที่ 3-5 สิงหาคม 2559
ณ คณะเภสัชศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ จังหวัดเชียงใหม่


ผู้สนใจโปรดติดต่อ
หน่วยบริการวิชาการ คณะเภสัชศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ ถนนสุเทพ ตำบลสุเทพ อำเภอเมือง จังหวัดเชียงใหม่ 50200
Email : patcharindic@gmail.com
โทรศัพท์ 0-5394-4374
สมัครออนไลน์ และ/หรือ Download ใบสมัครได้ที่ www.pharmacy.cmu.ac.th/conference
ตั้งแต่บัดนี้ จนถึงวันจันทร์ที่ 22 กรกฎาคม 2559
   เอกสารประกอบ ::    DataAnalysis_data.pdf
จดหมายDataAnalysis.pdf
Page: 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40

คณะเภสัชศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่
ผู้สนใจเข้าศึกษา

PHARMACY@CMU

คณะเภสัชศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่

Copyright © 2015 Faculty of Pharmacy Chiang Mai University, All rights reserved.
by Information Technology Service Center

Faculty of Pharmacy Chiang Mai University
239, Suthep Road, Muang District, Chiang Mai
Thailand, 50200

ติดต่อสอบถาม โทรศัพท์  053-944342-3  โทรสาร  053-944390

Get it on Google Play