หลักสูตรวิทยาศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาวิทยาศาสตร์เครื่องสำอาง 1/2560
hotnews
คณะเภสัชศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ เปิดรับสมัครนักศึกษา หลักสูตรวิทยาศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาวิทยาศาสตร์เครื่องสำอาง

รายละเอียดเพิ่มเติมhttp://www.pharmacy.cmu.ac.th/admin/files_hotnews_new/cos_phar_cmu59.pdf
  ค่ายยุวเภสัชกร 2559
hotnews
  ตารางสอน 2/2559
hotnews
   เอกสารประกอบ ::    Teaching59_2-1.xlsx
  โครงสร้างหลักสูตรการฝึกอบรมเป็นผู้มีความรู้ความชำนาญในการประกอบวิชาชีพเภสัชกรรม
hotnews
ผู้สนใจสามารถ Download ใบสมัคร ถึง 30 ธันวาคม 2559 ดูรายละเอียดเพิ่มเติมได้จาก Website ของวิทยาลัยเภสัชบำบัดแห่งประเทศไทย www.thaibcp.org"
  การบรรยายพิเศษ..
hotnews
  นิทรรศการตลาดนัดหลักสูตรฯ
hotnews
  ยินดีต้อนรับ คณะกรรมการประเมินระบบคุณภาพ
hotnews
  พบทีมบริหาร
hotnews
  บทความเพื่อการศึกษาด้วยตนเอง
hotnews
บทความเพื่อการศึกษาด้วยตนเอง เพื่อเก็บหน่วยกิตการศึกษาต่อเนื่องสำหรับผู้ประกอบวิชาชีพเภสัชกรรม"
มีจำนวน 2 เรื่อง คือ
1. ความปลอดภัยของการใช้ยากลุ่ม Sodium-Glucose Cotransporter 2 (SGLT2) Inhibitors ในผู้ป่วยเบาหวานชนิดที่ 2 (Type 2 Diabetes Mellitus) โดย : อ.ภก.เกียรติเกรียงไกร โกยรัตโกศล และนายณรรฐนน กาญจนถม
2. ผลต่อโรคหัวใจและหลอดเลือดจากยารักษาโรคจิต (Cardiovascular Effects of Antipsychotic Drugs) โดย อ.ภญ.เรวดี วงศ์ปการันย์

http://ccpe.pharmacycouncil.org/

  พิธีเปิดห้องปฏิบัติการผลิตยาแผนโบราณ และ ห้องปฏิบัติการผลิตอาหารจากสมุนไพร
hotnews
Page: 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42

คณะเภสัชศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่
ผู้สนใจเข้าศึกษา

PHARMACY@CMU

คณะเภสัชศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่

Copyright © 2015 Faculty of Pharmacy Chiang Mai University, All rights reserved.
by Information Technology Service Center

Faculty of Pharmacy Chiang Mai University
239, Suthep Road, Muang District, Chiang Mai
Thailand, 50200

ติดต่อสอบถาม โทรศัพท์  053-944342-3  โทรสาร  053-944390

Get it on Google Play