สัมมนาประจำปี 2559
hotnews
  ส่งแบบขอรับสื่อสนับสนุนการจัดงานสัปดาห์เภสัชกรรม กลับไปที่สำนักงานเลขาธิการสภาเภสัชกรรม
hotnews
ทางโทรสารหมายเลข 0 2590 2439
หรือ 0 2590 1877

หรือ Email : pharthai@pharmacycouncil.org

ภายในวันที่ 15 กรกฎาคม 2559 เวลา 16.30 น.

http://www.pharmacycouncil.org/index.php?option=content_detail&menuid=87&itemid=904&catid=0
  ศึกษาโครงการรับนักศึกษาจากกลุ่มประเทศอาเซียน+3 เข้าศึกษาระดับปริญญาตรี คณะเภสัชศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ ประจำปีการศึกษา 2559
hotnews
รายละเอียดและใบรับสมัคร
   เอกสารประกอบ ::    apply_st59.pdf
  การอบรมโปรแกรม Design Expert
hotnews
หมายเหตุ: ขอให้ทุกท่านได้ลงทะเบียนขอใช้ Program design of expert trial version online ผ่านทางเวปไซด์ซึ่งมีลิงค์ดังนี้ http://www.statease.com/software/dx10-trial.html

โดยเมื่อท่านได้ลงทะเบียนขอใช้งานแล้ว ทางบริษัทในอเมริกาจะส่ง username and password ตรงมายังอีเมลของท่าน ซึ่งท่านสามารถใช้ดำเนินการ download Software Trial version ดังกล่าว ลงในคอมพิวเตอร์ส่วนตัวได้ โดยจะมีอายุการใช้งาน 45 วัน โดยขั้นตอนดังกล่าวจะใช้เวลาประมาณ 1 วันทำการเนื่องจากไทยและอเมริกามีเวลาห่างกัน 12 ชั่วโมง

สำหรับ license ที่คณะดำเนินการจัดซื้อนั้นจะมี long life license จำนวน 1 user ซึ่งจะติดตั้งไว้ที่คอมพิวเตอร์ห้องคอมพิวเตอร์ชั้น2 อาคาร 4 คณะเภสัชศาสตร์
  กำหนดการพิธีหลอมเทียนพรรษา พิธีหล่อเทียนพรรษา
hotnews
วันพฤหัสบดีที่ 23 มิถุนายน 2559
เวลา 08.39 น. พิธีหลอมเทียนพรรษา
ประธานฝ่ายฆราวาส (คณบดี) จุดธูปเทียนบูชาพระรัตนตรัย
ประธานฝ่ายสงฆ์ (พระครูธีรสุตพจน์) วางแผ่นเทียน
- คณบดี ผู้บริหาร คณาจารย์ ข้าราชการ บุคลากร นักศึกษา วางแผ่นเทียน
เพื่อร่วมหลอมเทียน
เวลา 09.09 น. - บรรยายธรรมะโดย พระครูธีรสุตพจน์
- ถวายจตุปัจจัยไทยธรรม โดยคณบดี และบุคลากร
เวลา 09.59 น. พิธีหล่อเทียนพรรษา
ประธานฝ่ายสงฆ์ (พระครูธีรสุตพจน์) หล่อเทียนพรรษา
- คณบดี ผู้บริหาร คณาจารย์ ข้าราชการ บุคลากร นักศึกษา ร่วมหล่อเทียนพรรษา
  บัณฑิตวิทยาลัยมอบทุนผู้ช่วยสอนและทุนผู้ช่วยวิจัย ประจำปีการศึกษา 2559
hotnews
สนใจเข้าดูรายละเอียด และสมัครได้ที่ :
http://www.grad.cmu.ac.th/tara/index.php
หรือ http://grad.cmu.ac.th/web2016/main.php?p=11&&news_id=1000000083
  การบรรยายพิเศษ เรื่อง Problem based learning
hotnews
   เอกสารประกอบ ::    Paul Jungnickel-HSOP Faculty and Staff.pdf
  การเฝ้าระวังความปลอดภัยในการใช้ยาและจัดการความเสี่ยงด้านยา
hotnews
แบบตอบรับเข้าร่วมรับฟังการบรรยายพิเศษ :
  รับสมัครการประชุมเชิงปฏิบัติการเภสัชกรรมคลินิก แนวทางและการจัดการใหม่ในการบริบาลเภสัชกรรม
hotnews
รับสมัครการประชุมเชิงปฏิบัติการเภสัชกรรมคลินิก ครั้งที่ 16 /2559
เรื่อง แนวทางและการจัดการใหม่ในการบริบาลเภสัชกรรม
(New Trend and Approach in Pharmaceutical Care)
ระหว่างวันที่ 27 มิถุนายน?1 กรกฎาคม 2559
ณ โรงแรมดิเอ็มเพรส เชียงใหม่ อำเภอเมือง จังหวัดเชียงใหม่

การรับสมัคร
1. สมัครออนไลน์ หรือ Download ใบสมัครได้ที่ www.pharmacy.cmu.ac.th/conference
2. ส่งแบบฟอร์มการสมัครมาที่
หน่วยบริการวิชาการ คณะเภสัชศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่
ถนนสุเทพ ตำบลสุเทพ อำเภอเมือง จังหวัดเชียงใหม่ 50200
Email : patcharindic@gmail.com

ตั้งแต่บัดนี้ จนถึงวันจันทร์ที่ 13 มิถุนายน 2559
สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ โทรศัพท์ 0-5394-4374
   เอกสารประกอบ ::    new_trend16-59_update.pdf
  Welcome
hotnews
รายละเอียดดังแนบ..
   เอกสารประกอบ ::    welcome3.pdf
Page: 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40

คณะเภสัชศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่
ผู้สนใจเข้าศึกษา

PHARMACY@CMU

คณะเภสัชศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่

Copyright © 2015 Faculty of Pharmacy Chiang Mai University, All rights reserved.
by Information Technology Service Center

Faculty of Pharmacy Chiang Mai University
239, Suthep Road, Muang District, Chiang Mai
Thailand, 50200

ติดต่อสอบถาม โทรศัพท์  053-944342-3  โทรสาร  053-944390

Get it on Google Play