ตรวจสุขภาพประจำปี 2559
hotnews
  ขอแสดงความยินดีแก่นักศึกษาทุกท่านที่สอบผ่านการขอขึ้นทะเบียนฯ
hotnews
  US-THAI Pharmacy consortium
hotnews
  ขอแสดงความยินดีกับผู้สำเร็จการศึกษา ที่ได้รับเกียรตินิยม และเหรียญรางวัล
hotnews
รายชื่อดังแนบ
   เอกสารประกอบ ::    เกียรตินิยม58 1 และ 2.xlsx
  ข้ามทางม้าลาย
hotnews
  Ph.D. Seminar 2016
hotnews
รายละเอียดดังแนบ :
   เอกสารประกอบ ::    ประชาสัมพันธ์สัมมนา 258-1.pdf
  Ph.D. Seminar 2016
hotnews
รายละเอียดดังแนบ :
   เอกสารประกอบ ::    ประชาสัมพันธ์สัมมนา 258.pdf
  วันคุ้มครองผู้บริโภคไทย 30 เมษายน 2559
hotnews
  การประชุมวิชาการเภสัชศาสตร์ศึกษาแห่งชาติ ประจำปี 2559
hotnews
ขอเชิญชวนอาจารย์เข้าร่วมประชุม และเสนอผลงานวิจัยด้านการเรียนการสอน
ลงทะเบียนได้ที่ http://www.pharm.chula.ac.th/pharm-ed-2016
โดยจะรับ Abstract และ Full paper เพื่อนำเสนอโปสเตอร์ในงานประชุมฯ ได้ที่เว็บ
http://pharm-ed-2559.weebly.com/poster-presentation.html

รายละเอียดดังแนบ
   เอกสารประกอบ ::    Thai Pharmacy Education National Conference 2016 ver 2.pdf
  ส่งเสริมการใช้ยาอย่างสมเหตุผล
hotnews
Page: 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40

คณะเภสัชศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่
ผู้สนใจเข้าศึกษา

PHARMACY@CMU

คณะเภสัชศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่

Copyright © 2015 Faculty of Pharmacy Chiang Mai University, All rights reserved.
by Information Technology Service Center

Faculty of Pharmacy Chiang Mai University
239, Suthep Road, Muang District, Chiang Mai
Thailand, 50200

ติดต่อสอบถาม โทรศัพท์  053-944342-3  โทรสาร  053-944390

Get it on Google Play