สัมมนาทางวิชาการนักศึกษาปริญญาเอก
hotnews
  ข้อถกเถียงว่าด้วย สิทธิบัตรยา บนเส้นทางสู่ TPP
hotnews
ร่วมแลกเปลี่ยนโดย
รศ.ดร.ภญ.จิราพร ลิ้มปานานนท์ ll ประธานคณะกรรมการองค์กรอิสระเพื่อการคุ้มครองผู้บริโภคภาคประชาชน
คุณอภิวัฒน์ กวางแก้ว ll รองประธานกรรมการเครือข่ายผู้คิดเชื้อHIV/AIDSประเทศไทย
ผศ.ภก.ยงยุทธ เรือนทา ll สาขาเภสัชศาสตร์สังคมและการบริหาร คณะเภสัชศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่
ดำเนินรายการโดย อรรคณัฐ วันทนะสมบัติ (TCIJ)
26 เมษายน 2559 เวลา 13.00-16.00 ณ ห้องพุทธรักษา ชั้น 5 อาคารเฉลิมพระเกียรติ คณะเภสัชศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่
สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ คุณริชซ่า 053-94-3594 หรือ อีเมล asean.cmu@gmail.com
  พิธีดำหัวอดีตคณบดี คณบดี อดีตคณาจารย์อาวุโสและบุคลากรอาวุโส
hotnews
เวลา 10.30 น. - พิธีดำหัวอดีตคณบดี คณบดี อดีตคณาจารย์อาวุโสและบุคลากรอาวุโส
- คณาจารย์ ข้าราชการ พนักงาน เจ้าหน้าที่ นักศึกษาทุกท่าน พร้อมกัน
บริเวณพิธีฯ
เวลา 10.45 น. - อดีตคณบดี คณบดี อดีตคณาจารย์และบุคลากรผู้อาวุโสสรงน้ำพระพุทธรูป
เวลา 11.00 น.
- เริ่มพิธีดำหัวอดีตคณบดี คณบดี อดีตคณาจารย์และบุคลากรผู้อาวุโส
- รองคณบดีฝ่ายบริหารและศิษย์เก่าสัมพันธ์กล่าวคำขออโหสิกรรม และขอพร
เนื่องในโอกาสวันสงกรานต์
- ผู้แทนคณาจารย์, ผู้แทนข้าราชการ, ผู้แทนเจ้าหน้าที่ และผู้แทนนักศึกษามอบ
เครื่องไหว้ดำหัวและของที่ระลึกแก่อดีตคณบดี คณบดี อดีตคณาจารย์และ
บุคลากรผู้อาวุโส
- อดีตคณบดี คณบดี อดีตคณาจารย์และบุคลากรผู้อาวุโสกล่าวให้พร
เวลา 12.00 น. - รับประทานอาหารกลางวันร่วมกัน
  พิธีดำหัวอดีตอธิการบดี อธิการบดีและคณาจารย์ผู้อาวุโส
hotnews
เวลา 13.30 น. - เข้าร่วมพิธีดำหัวอดีตอธิการบดี อธิการบดีและคณาจารย์ผู้อาวุโสมหาวิทยาลัยเชียงใหม่ ณ บริเวณลานหน้าศาลาธรรม
(พร้อมกันหน้าอาคารเฉลิมพระเกียรติฯ เวลา 13.15 น.)
  ตัดตุง
hotnews
  ถวายตุง.
hotnews
  แห่พระพุทธรูป.
hotnews
  รับเสื้อกาวน์
hotnews
  หลักสูตรวิทยาศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาวิทยาศาสตร์เครื่องสำอาง
hotnews
คณะเภสัชศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ เปิดรับสมัครนักศึกษา หลักสูตรวิทยาศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาวิทยาศาสตร์เครื่องสำอาง
รายละเอียดเพิ่มเติม
http://www.pharmacy.cmu.ac.th/admin/files_hotnews_new/cos_phar_cmu59.pdf
  คัดค้าน พรบ.ยา
hotnews
Page: 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42

คณะเภสัชศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่
ผู้สนใจเข้าศึกษา

PHARMACY@CMU

คณะเภสัชศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่

Copyright © 2015 Faculty of Pharmacy Chiang Mai University, All rights reserved.
by Information Technology Service Center

Faculty of Pharmacy Chiang Mai University
239, Suthep Road, Muang District, Chiang Mai
Thailand, 50200

ติดต่อสอบถาม โทรศัพท์  053-944342-3  โทรสาร  053-944390

Get it on Google Play