ผลการประกวดตั้งชื่อ วารสาร..
hotnews
ชื่อที่ได้รับรางวัล ได้แก่..
Pharmazine มช.
คุณพันธ์ศักดิ์ วรรณคำ
  การสร้าง Infographic ด้วย เว็บสำเร็จรูป และ Photoshop
hotnews
  Happy Society
hotnews
เรียนทุกท่าน

ขอเชิญร่วมสนับสนุนโครงการ เพื่อเด็กและผู้สุงอายุ ภายใต้โครงการเผยแพร่ความรู้และการผลิตสื่อรณรงค์
เพื่อความปลอดภัยในการใช้ผลิตภัณฑ์วัตถุมีพิษที่ใช้ในอาคารบ้านเรือนร่วมกับทีม Happy Society และงานบริหารงานทั่วไป

ขอขอบคุณทุกท่านเป็นอย่างสูง
สุภฎารัตน์ ตัวแทน ทีมโครงการและเครือข่าย
   เอกสารประกอบ ::    009.pdf
  รับสมัครเข้าศึกษาในโครงการรับนักศึกษาเด่นภาษาอังกฤษเพื่อเข้าศึกษาสาขาเภสัชศาสตร์
hotnews
คณะเภสัชศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ รับสมัครเข้าศึกษาในโครงการรับนักศึกษาเด่นภาษาอังกฤษเพื่อเข้าศึกษาสาขาเภสัชศาสตร์ คณะเภสัชศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ ประจำปีการศึกษา 2559 วันที่ 13-20 มกราคม 2559
   เอกสารประกอบ ::    english59.pdf
regis59.pdf
  านทำบุญปีใหม่พร้อมกิจกรรมสาระธรรมนำสุข
hotnews
การจัดงานทำบุญปีใหม่พร้อมกิจกรรมสาระธรรมนำสุข : ทำบุญตักบาตร ข้าวสาร อาหารแห้ง และฟังเทศน์ โดยมีกำหนดการจัดงาน ดังนี้
- เวลา 06.30 น. พระสงฆ์ 9 รูป ฉันภัตตาหารเช้า : ห้องเขียวมะกอก
- เวลา 07.29 น. พิธีตักบาตร ข้าวสาร อาหารแห้ง
- เวลา 08.30 น. พระสงฆ์ 9 รูป เจริญพระพุทธมนต์
ฟังบรรยายธรรมะ โดย พระครูธีรสุตพจน์
- เวลา 09.30 น. เสร็จพิธี

การจัดงานปีใหม่ : จัดงานเลี้ยงสังสรรค์กลางวัน และจับฉลากของขวัญ โดยมีกำหนดการจัดงาน ดังนี้
- เวลา 09.45 น. ลงทะเบียน รับคูปองจับรางวัล
และจับฉลากแลกของขวัญ
- เวลา 10.30 น. คณบดีคณะเภสัชศาสตร์ กล่าวเปิดงาน และให้พรปีใหม่
จับฉลากของรางวัลพิเศษ 1 ชิ้น
การแข่งขันกีฬาเปตอง/เทเบิลเทนนิส
กิจกรรมสัมพันธ์กีฬาสีมหาสนุก
- เวลา 11.30 น. รับประทานอาหาร
จับฉลากของรางวัลพิเศษ
กิจกรรมสัมพันธ์กีฬาสีมหาสนุก
ประกวดร้องเพลงจากผู้แทนหน่วยงาน
จับฉลากของขวัญปีใหม่ (รางวัลใหญ่)
- เวลา 14.00 น. ปิดงาน
  มช. ได้รับเกียรติเส้นทางมงคล ?ปั่นเพื่อพ่อ BIKE FOR DAD? วันที่ 11 ธันวาคม 2558
hotnews
รายละเอียดดังแนบ
http://www.prcmu.cmu.ac.th/scoop_detail.php?sco_sub_id=1508
  รายละเอียดการเผยแพร่แบบสอบถามในการทำวิจัยหัวข้อ ?โครงการวิจัยความปลอดภัยของผู้ป่วย ในมุมมองของบุคลากรทางการแพทย์ผู้สำเร็จการศึกษาใหม่?
hotnews
การจัดทำแบบสอบถามในการทำวิจัยเรื่อง ความปลอดภัยของผู้ป่วยในมุมมองของบุคลากรทางการแพทย์ผู้สำเร็จการศึกษาใหม่นั้น ได้มีการนำข้อมูลแบบสอบถามมาจัดทำในรูปแบบออนไลน์เพื่อให้สะดวกในการตอบแบบสอบถาม ซึ่งสามารถตอบผ่านทางโทรศัพท์หรือคอมพิวเตอร์ได้ ดังนี้

- ทางโทรศัพท์มือถือ ให้ยิง QR code ก็จะสามารถเข้าตอบแบบสอบถามได้เลยทันที
- ทางคอมพิวเตอร์ให้เข้าไปที่เว็บไซต์ http://goo.gl/forms/aonK1A5R36
  ประกวดตั้ง "ชื่อวารสาร" คณะเภสัชศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่
hotnews
ขอเชิญชวนทุกท่านมีส่วนร่วมในการจัดทำวารสารนี้ โดยส่งความเห็นเรื่อง ?ชื่อวารสาร? ที่ท่านคิดว่านำเสนออัตลักษณ์ความเป็นเภสัชศาสตร์ มช. โดย เข้าไปที่ https://docs.google.com/forms/d/1SfAtVYrQTcoAIJtJDaUbxPgIITqRZBvQTbYnmTZt5JE/viewform
  ค่ายยุวเภสัชกร
hotnews
สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติม : หน่วยกิจการนักศึกษา..
053-94-4350
  "การเตรียมความพร้อม การพัฒนาตนเอง อย่างมีความสุข"
hotnews
โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อให้บุคลากรเกิดความพร้อมที่จะเผชิญกับการเปลี่ยนแปลง
และก่อให้เกิดกระบวนการเรียนรู้ที่ต่อเนื่องเพื่อความสุขของตนเองและองค์กร
จึงขอเชิญผู้สนใจเข้าร่วมฟัง โดยแจ้งชื่อได้ที่คุณกุสุมา ภาคภูมิ โทร.44319
Page: 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40

คณะเภสัชศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่
ผู้สนใจเข้าศึกษา

PHARMACY@CMU

คณะเภสัชศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่

Copyright © 2015 Faculty of Pharmacy Chiang Mai University, All rights reserved.
by Information Technology Service Center

Faculty of Pharmacy Chiang Mai University
239, Suthep Road, Muang District, Chiang Mai
Thailand, 50200

ติดต่อสอบถาม โทรศัพท์  053-944342-3  โทรสาร  053-944390

Get it on Google Play