ขอเรียนเชิญคณาจารย์ นักศึกษาและผู้สนใจทุกท่าน เข้าร่วมฟังบรรยายพิเศษ
hotnews
โดย เภสัชกรหญิง ดร.วนิดา พุ่มไพศาลชัย
หัวหน้ากลุ่มงานเภสัชกรรมโรงพยาบาลสวนปรุง
ศิษย์เก่าดีเด่น สาขาวิทยาศาสตร์สุขภาพ
เนื่องใน ?วันมหิดล? ปี 2558
ในวันพฤหัสบดีที่ 24 กันยายน 2558 เวลา 12.30-14.00 น.
ณ ห้องประชุม 2 คณะเภสัชศาสตร์ มช.
  ขอเชิญทุกท่านร่วมงาน KM Day ประจำปี 2558
hotnews
กำหนดการรายละเอียดดังแนบ
   เอกสารประกอบ ::    sc_km25.docx
  กำหนดการประเมินคุณภาพการศึกษาภายใน ระดับหลักสูตร คณะเภสัชศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ ประจำปีการศึกษา 2557
hotnews
กำหนดการดังแนบ
   เอกสารประกอบ ::    sc_ac58.docx
  ประกาศ การจัดซื้อจัดจ้างประจำปีงบประมาณ 2558
hotnews
การจัดซื้อจัดจ้างประจำปีงบประมาณ 2558 ให้หน่วยงานขอดำเนินการจัดซื้อจัดจ้าง (ขอซื้อพัสดุ) ภายในวันที่ 20 สิงหาคม 2558 นี้เท่านั้น (การเบิกพัสดุสามารถเบิกได้ตามปกติ) สอบถามเพิ่มเติมที่หน่วยพัสดุ โทร.44324 , 44349
  มช.เปลี่ยนแปลงหมายเลขโทรศัพท์
hotnews
โดยปรับจากระบบอนาล็อกสู่ดิจิตอล เพื่อรองรับการเติบโตของการติดต่อสื่อสาร โดยมีการเปลี่ยนแปลงรูปแบบดังนี้
- ส่วนงานในพื้นที่สวนสัก หมายเลขภายในเปลี่ยนจาก หมายเลข 4 หลักเป็น 5 หลัก โดยเพิ่มหมายเลข 4 นำหน้าเลขเดิม หมายเลขภายนอกใช้เหมือนเดิม 053-94-xxxx
- ส่วนงานในพื้นที่สวนดอก หมายเลขภายในเปลี่ยนจาก หมายเลข 4 หลักเป็น 5 หลัก โดยเพิ่มหมายเลข 3 นำหน้าเลขเดิม หมายเลขภายนอกเปลี่ยนจาก 053-94-xxxx เป็น 053-93-xxxx

รายละเอียดดังแนบ
   เอกสารประกอบ ::    telcmu.pdf
  เชิญชวนศิษย์เก่า มช. ร่วมเสนอรายชื่อนักศึกษาเก่า มช. ดีเด่น ประจำปี 2558
hotnews
ขอเชิญชวนศิษย์เก่า มช. ร่วมเสนอรายชื่อนักศึกษาเก่า มช. ดีเด่น ประจำปี 2558 ส่งมาที่คณะเภสัชศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ ต.สุเทพ อ.เมือง จ.เชียงใหม่ 50200 ภายในวันจันทร์ที่ 31 สิงหาคม 2558 ดูได้จากwww.alumni.cmu.ac.th

   เอกสารประกอบ ::    ดีเด่น58.pdf
  สัปดาห์ความปลอดภัยในห้องปฏิบัติการและการจัดการของเสียอันตราย ปีที่ 4
hotnews
สัปดาห์ความปลอดภัยในห้องปฏิบัติการและการจัดการของเสียอันตราย ปีที่ 4 :
[ อุ่นใจ... ห้องปฏิบัติการปลอดภัย]
วันที่ 9,17-21 สิงหาคม 2558 คณะเภสัชศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่
  ขอเชิญเข้าร่วมปฐมนิเทศนักศีกษาใหม่ ระดับบัณฑิตศึกษาประจำปีการศึกษา 2558
hotnews
ขอเชิญเข้าร่วมปฐมนิเทศนักศีกษาใหม่ ระดับบัณฑิตศึกษาประจำปีการศึกษา 2558 ในวันที่ 5 สิงหาคม 2558 เวลา 13.00 -16.00 น. ณ ห้องพุทธรักษา คณะเภสัชศาสตร์
   เอกสารประกอบ ::    กำหนดการ.pdf
  ขอเชิญชวนคณาจารย์และบุคลากรเข้าร่วมอบรม
hotnews
การสร้าง Infographic ผ่านเว็บสำเร็จรูป
วันศุกร์ที่ 17 กรกฏาคม 2558 เวลา 10.00-11.30 น. ณ ห้องปฏิบัติการคอมพิวเตอร์ คณะเภสัชศาสตร์ ม.ช.

สมัครเข้าร่วมอบรม : https://docs.google.com/forms/d/1cNVL0sCfhOg5gQUaW9pnHQZahx44iy43Rq4ztXNEcJU/viewform

แบบประเมินการอบรม :
http://goo.gl/forms/RVmzgxQHl6

คู่มืออบรมดังแนบ :
   เอกสารประกอบ ::    infographic.pdf
  ขอเชิญชวน เภสัชกรเลือกตั้งคณะกรรมการสภาเภสัชกรรม วาระที่ 8 พ.ศ.2559-2561
hotnews
ขอเชิญชวน เภสัชกรเลือกตั้งคณะกรรมการสภาเภสัชกรรม วาระที่ 8 พ.ศ.2559-2561
รวมพลังเขียวมะกอกเลือกสรรเภสัชกรที่ดีและเก่ง ร่วมพัฒนาวิชาชีพ
ตั้งแต่วันที่ 1 ก.ย 2558 - 30 ต.ค 2558
โดยส่งดูรายละเอียดได้ที่ สภาเภสัชกรรม
http://www.pharmacycouncil.org/
Page: 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40

คณะเภสัชศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่
ผู้สนใจเข้าศึกษา

PHARMACY@CMU

คณะเภสัชศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่

Copyright © 2015 Faculty of Pharmacy Chiang Mai University, All rights reserved.
by Information Technology Service Center

Faculty of Pharmacy Chiang Mai University
239, Suthep Road, Muang District, Chiang Mai
Thailand, 50200

ติดต่อสอบถาม โทรศัพท์  053-944342-3  โทรสาร  053-944390

Get it on Google Play