ขอเชิญเข้าร่วมปฐมนิเทศนักศีกษาใหม่ ระดับบัณฑิตศึกษาประจำปีการศึกษา 2558
hotnews
ขอเชิญเข้าร่วมปฐมนิเทศนักศีกษาใหม่ ระดับบัณฑิตศึกษาประจำปีการศึกษา 2558 ในวันที่ 5 สิงหาคม 2558 เวลา 13.00 -16.00 น. ณ ห้องพุทธรักษา คณะเภสัชศาสตร์
   เอกสารประกอบ ::    กำหนดการ.pdf
  ขอเชิญชวนคณาจารย์และบุคลากรเข้าร่วมอบรม
hotnews
การสร้าง Infographic ผ่านเว็บสำเร็จรูป
วันศุกร์ที่ 17 กรกฏาคม 2558 เวลา 10.00-11.30 น. ณ ห้องปฏิบัติการคอมพิวเตอร์ คณะเภสัชศาสตร์ ม.ช.

สมัครเข้าร่วมอบรม : https://docs.google.com/forms/d/1cNVL0sCfhOg5gQUaW9pnHQZahx44iy43Rq4ztXNEcJU/viewform

แบบประเมินการอบรม :
http://goo.gl/forms/RVmzgxQHl6

คู่มืออบรมดังแนบ :
   เอกสารประกอบ ::    infographic.pdf
  ขอเชิญชวน เภสัชกรเลือกตั้งคณะกรรมการสภาเภสัชกรรม วาระที่ 8 พ.ศ.2559-2561
hotnews
ขอเชิญชวน เภสัชกรเลือกตั้งคณะกรรมการสภาเภสัชกรรม วาระที่ 8 พ.ศ.2559-2561
รวมพลังเขียวมะกอกเลือกสรรเภสัชกรที่ดีและเก่ง ร่วมพัฒนาวิชาชีพ
ตั้งแต่วันที่ 1 ก.ย 2558 - 30 ต.ค 2558
โดยส่งดูรายละเอียดได้ที่ สภาเภสัชกรรม
http://www.pharmacycouncil.org/
  แบบประเมินปัจจัยที่มีผลต่อคุณภาพการศึกษาของนักศึกษา
hotnews
>> นักศึกษาชั้นปีที่ 1 คลิกที่นี้ http://makok.pharmacy.cmu.ac.th/evaluate/st1/

>> นักศึกษาชั้นปีที่ 2 คลิกที่นี้ http://makok.pharmacy.cmu.ac.th/evaluate/st2/

>> นักศึกษาชั้นปีที่ 3 คลิกที่นี้ http://makok.pharmacy.cmu.ac.th/evaluate/st3/

>> นักศึกษาชั้นปีที่ 4 คลิกที่นี้ http://makok.pharmacy.cmu.ac.th/evaluate/st4/

>> นักศึกษาชั้นปีที่ 5 คลิกที่นี้ http://makok.pharmacy.cmu.ac.th/evaluate/st5/

>> นักศึกษาชั้นปีที่ 6 คลิกที่นี้ http://makok.pharmacy.cmu.ac.th/evaluate/st6/
  การประชุมเชิงปฏิบัติการเภสัชกรรมคลินิก ประจำปีงบประมาณ 2558
hotnews
เรื่อง เภสัชภัณฑ์ที่ใช้ในการแพทย์แผนไทยและการแพทย์ทางเลือก
(Pharmaceutical Products Used in Thai Traditional Medicine and Alternative Medicine)
ระหว่างวันที่ 20-24 กรกฎาคม 2558
ณ โรงแรมดิเอ็มเพรส เชียงใหม่ จังหวัดเชียงใหม่
   เอกสารประกอบ ::    Project15_2558.doc
  International Graduate Research Conference 2015 (iGRC 2015)
hotnews
รายละเอียดดังแนบ
http://www.grad.cmu.ac.th/igrc2015/main.php
  ขอเชิญเข้าร่วมพิธีหล่อเทียนพรรษา พิธีสมโภชเทียนพรรษาและพิธีถวายเทียนพรรษา ประจำปี 2558
hotnews
ตามกำหนดการดังต่อไปนี้

วันพฤหัสบดีที่ 16 กรกฎาคม 2558
เวลา 08.39 น. พิธีหลอมเทียนพรรษา
ประธานฝ่ายฆราวาส (คณบดี) จุดธูปเทียนบูชาพระรัตนตรัย
ประธานฝ่ายสงฆ์ (พระครูธีรสุตพจน์) วางแผ่นเทียน
- คณบดี ผู้บริหาร คณาจารย์ ข้าราชการ บุคลากร นักศึกษา วางแผ่นเทียน เพื่อร่วมหลอมเทียน
เวลา 09.09 น.
- บรรยายธรรมะโดย พระครูธีรสุตพจน์
- ถวายจตุปัจจัยไทยธรรม โดยคณบดี และบุคลากร
เวลา 09.59 น. พิธีหล่อเทียนพรรษา
ประธานฝ่ายสงฆ์ (พระครูธีรสุตพจน์) หล่อเทียนพรรษา
- คณบดี ผู้บริหาร คณาจารย์ ข้าราชการ บุคลากร นักศึกษา ร่วมหล่อเทียนพรรษา

วันอังคารที่ 21 กรกฎาคม 2558 พิธีสมโภชเทียนพรรษา
เวลา 08.10 น. รถออกจากคณะฯ เพื่อนำเทียนพรรษาของคณะฯ เข้าร่วมสมโภชในพิธีหล่อเทียนพรรษาของมหาวิทยาลัยเชียงใหม่ ณ ศาลาธรรม มหาวิทยาลัยเชียงใหม่

วันจันทร์ที่ 27 กรกฎาคม 2558 พิธีถวายเทียนพรรษา
เวลา 09.00 น. รถออกจากคณะฯ เพื่อนำเทียนพรรษาไปถวาย ณ วัดผาลาด อ.เมือง จ.เชียงใหม่
เวลา 12.00 น. ถึงคณะฯ โดยสวัสดิภาพ

จึงเรียนมาเพื่อขอเชิญท่านเข้าร่วมพิธีฯ และขอเชิญชวนแต่งกายชุดพื้นเมือง ตามกำหนดวัน เวลา และสถานที่ดังกล่าวด้วย จักขอบคุณยิ่ง

แจ้งตอบรับเข้าร่วมกิจกรรม หน่วยธุรการและสารบรรณ โทร 4318
  เชิญเข้าร่วมกิจกรรมบริการวิชาการด้านสมุนไพร
hotnews
ขอเชิญเข้าร่วมกิจกรรมบริการวิชาการด้านสมุนไพร เรื่อง แนวทางการขึ้นทะเบียนผลิตภัณฑ์สมุนไพร วันที่ 28 สิงหาคม 2558 ณ คณะเภสัชศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่รับสมัครถึงวันที่ 21 สิงหาคม 2558
  ประชุมเชิงปฏิบัติการเภสัชกรรมคลินิก ประจำปีงบประมาณ 2558ครั้งที่ 15
hotnews
การประชุมเชิงปฏิบัติการเภสัชกรรมคลินิก ประจำปีงบประมาณ 2558ครั้งที่ 15/2558
เรื่อง เภสัชภัณฑ์ที่ใช้ในการแพทย์แผนไทยและการแพทย์ทางเลือก
(Pharmaceutical Products Used in Thai Traditional Medicine and Alternative Medicine)
ระหว่างวันที่ 20-24 กรกฎาคม 2558ณ โรงแรมดิเอ็มเพรส เชียงใหม่ จังหวัดเชียงใหม่
ผู้สนใจโปรดแจ้งความจำนงไปยังหน่วยบริการวิชาการ คณะเภสัชศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ ถนนสุเทพ ตำบลสุเทพ อำเภอเมือง จังหวัดเชียงใหม่ 50200 โทรสาร 053-941508 สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ โทรศัพท์ 053-944374 สมัครออนไลน์ และ/หรือ Download ใบสมัครได้ที่ http://makok.pharmacy.cmu.ac.th/conference
หรือ http://www.pharmacy.cmu.ac.th/conference
ตั้งแต่บัดนี้ จนถึงวันศุกร์ที่ 10 กรกฎาคม 2558
   เอกสารประกอบ ::    course15-2558.pdf
  โครงการฝึกอบรมผู้ประกอบการนักศึกษา
hotnews
ขอทราบรายละเอียดที่เกี่ยวข้องกับโครงการ ?Young Entrepreneurs Support (Y.E.S) IDEA CHALLENGE?
ติดต่อ คุณกรกนก สันติภราภพ โทร. 053-943618-9
Page: 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41

คณะเภสัชศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่
ผู้สนใจเข้าศึกษา

PHARMACY@CMU

คณะเภสัชศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่

Copyright © 2015 Faculty of Pharmacy Chiang Mai University, All rights reserved.
by Information Technology Service Center

Faculty of Pharmacy Chiang Mai University
239, Suthep Road, Muang District, Chiang Mai
Thailand, 50200

ติดต่อสอบถาม โทรศัพท์  053-944342-3  โทรสาร  053-944390

Get it on Google Play