ขอเชิญชวน บุคลากร และนักศึกษา ลงทะเบียนออนไลน์เพื่อใช้งาน Wi-Fi Jumbo Plus
hotnews
การลงทะเบียนและคู่มือ JumboPlus :https://jumboplus.cmu.ac.th/th/

สอบถามการใช้งาน: 053-94-4339 หน่วยเทคโนโลยีและสารสนเทศ
  กิจกรรมเจริญกุศลฟังพระสัทธรรม ในหัวข้อ "เรียนอย่างไร ไม่ให้ใจเป็นทุกข์"
hotnews
ขอเรียนเชิญคณาจารย์ บุคลากร นักศึกษาคณะเภสัชศาสตร์ และท่านสาธุชนผู้สนใจในธรรมทุกท่าน ร่วมกิจกรรมเจริญกุศลฟังพระสัทธรรม ในหัวข้อ "เรียนอย่างไร ไม่ให้ใจเป็นทุกข์" แสดงธรรมโดยท่านเจ้าคุณพระธรรมสารโสภณ เจ้าอาวาสวัดป่าดาราภิรมณ์ อ.แม่ริม จ.เชียงใหม่ ในวันศุกร์ที่ 13 มีนาคม 2558 เวลา 18.30 น.เป็นต้นไป ณ ห้องกระถินณรงค์ คณะเภสัชศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ ขออนุโมทนามายังทุกท่านล่วงหน้า : สุขา สัทธรรม เทศนา = การสดับฟังพระสัทธรรมนำสุขมาให้
  สวมหมวกนิรภัย 100 % ทั้งผู้ขับขี่และผู้ซ้อนท้าย
hotnews
เรียน คณาจารย์ บุคลากร และนักศึกษาทุกท่าน

ตามที่ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ ร่วมกับ งานจราจร จังหวัดเชียงใหม่ เดินหน้ารณรงค์สวมหมวกนิรภัย 100% จับจริงปรับจริงทั่วเชียงใหม่ โดยเริ่ม ตั้งแต่ วันที่ 1 มีนาคม นั้น คณะฯ จึงขอความร่วมมือจาก ผู้ขับขี่รถจักรยานยนต์และผู้ซ้อนท้ายทุกท่าน สวมหมวกนิรภัยทุกครั้งเวลาขับขี่ และ คณะฯ จะไม่อนุญาตให้ท่านที่ขับขี่และผู้ซ้อนท้ายรถจักรยานยนต์โดยไม่สวมหมวกนิรภัยนำรถเข้ามาในคณะ
ทั้งนี้ ตั้งแต่วันจันทร์ที่ 2 มีนาคม 2558 เป็นต้นไป

จึงเรียนมาเพื่อโปรดทราบ
  ขอความร่วมมือนักศึกษา ประเมินการเรียนการสอน (Online)
hotnews
นักศึกษาสามารเข้าประเมินได้ที่ :
http://sis.cmu.ac.th
  การอบรมและพัฒนาศักยภาพบุคลากรแพทย์ ด้านการบริบาลผู้ป่วยประคับประครอง Palliative Care for Pharmacists
hotnews
การประชุมวิชาการเชิงปฏิบัติการ เรื่อง Palliative Care for Pharmacists
วันที่ 30-31 มีนาคม 2558 ณ ห้องประชุมชั้น 15 ตึกสุจิณโณ คณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่


ไม่เสียค่าลงทะเบียน
จัดโดยคณะเภสัชศาสตร์ ร่วมกับหน่วยมะเร็งวิทยา ภาควิชาอายุรศาสตร์ คณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ และศูนย์การุณรักษ์

ลงทะเบียน และสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่
คุณการะเกด สุขชาญชัย
หน่วยมะเร็งวิทยา ภาควิชาอายุรศาสตร์ คณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่
E-mail: kskade@hotmail.comkskade@hotmail.com>kskade@hotmail.comkskade@hotmail.com>kskade@hotmail.comkskade@hotmail.com>kskade@hotmail.comkskade@hotmail.com>kskade@hotmail.comkskade@hotmail.com>kskade@hotmail.comkskade@hotmail.com>kskade@hotmail.comkskade@hotmail.com>kskade@hotmail.com>>>
โทรสอบถาม (053) 945480 ในวัน-เวลาราชการ โทรสาร 053-289232

หมดเขต 28 กุมภาพันธ์นี้
   เอกสารประกอบ ::    Agenda for pharmacists 22.1.2015.pdf
  กิจกรรมเจริญกุศล
hotnews
  ขอเชิญชวนอบรม ?การใช้จดหมายอิเล็กทรอนิกส์และปฏิทินออนไลน์ (Outlook Web App and Calendar) เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพในการทำงาน?
hotnews
อบรม ?การใช้จดหมายอิเล็กทรอนิกส์และปฏิทินออนไลน์ (Outlook Web App and Calendar) เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพในการทำงาน?

สำหรับบุคลากร และคณาจารย์ในมหาวิทยาลัย ประจำเดือนกุมภาพันธ์ 2558

โดยแบ่งการฝึกอบรมเป็น 4 รอบ จำกัดเพียงรอบละ 50 คน ดังนี้

วันที่ 18 กุมภาพันธ์ 2558 รอบที่ 1 เวลา 9.00 ? 12.00 น. รอบที่ 2 เวลา 13.00 ? 16.00 น.

วันที่ 25 กุมภาพันธ์ 2558 รอบที่ 3 เวลา 9.00 ? 12.00 น. รอบที่ 4 เวลา 13.00 ? 16.00 น.

ณ ห้องปฏิบัติการคอมพิวเตอร์ ชั้น 1 สำนักบริการเทคโนโลยีสารสนเทศ

http://itsc.cmu.ac.th/view_news.aspx?newsid=MzM5
  ขอเชิญคณาจารย์และบุคลากรเข้าร่วมงาน CMU Book Fair ครั้งที่ 21 ณ ศาลาอ่างแก้ว วันที่ 19-25 มกราคม 2558
hotnews
ขอเชิญคณาจารย์และบุคลากรเข้าร่วมงาน CMU Book Fair ครั้งที่ 21 ณ ศาลาอ่างแก้ว วันที่ 19-25 มกราคม 2558 เวลา 09.00 - 20.00 น.
   เอกสารประกอบ ::    สแกน.pdf
  Congratulations! 2558
hotnews
-
  การประชุมวิชาการบริบาลเภสัชกรรม ครั้งที่ 1/2558
hotnews
กำหนดการดังแนบ
   เอกสารประกอบ ::    care_eduserv1.pdf
Page: 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40

คณะเภสัชศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่
ผู้สนใจเข้าศึกษา

PHARMACY@CMU

คณะเภสัชศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่

Copyright © 2015 Faculty of Pharmacy Chiang Mai University, All rights reserved.
by Information Technology Service Center

Faculty of Pharmacy Chiang Mai University
239, Suthep Road, Muang District, Chiang Mai
Thailand, 50200

ติดต่อสอบถาม โทรศัพท์  053-944342-3  โทรสาร  053-944390

Get it on Google Play