การอบรมและพัฒนาศักยภาพบุคลากรแพทย์ ด้านการบริบาลผู้ป่วยประคับประครอง Palliative Care for Pharmacists
hotnews
การประชุมวิชาการเชิงปฏิบัติการ เรื่อง Palliative Care for Pharmacists
วันที่ 30-31 มีนาคม 2558 ณ ห้องประชุมชั้น 15 ตึกสุจิณโณ คณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่


ไม่เสียค่าลงทะเบียน
จัดโดยคณะเภสัชศาสตร์ ร่วมกับหน่วยมะเร็งวิทยา ภาควิชาอายุรศาสตร์ คณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ และศูนย์การุณรักษ์

ลงทะเบียน และสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่
คุณการะเกด สุขชาญชัย
หน่วยมะเร็งวิทยา ภาควิชาอายุรศาสตร์ คณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่
E-mail: kskade@hotmail.comkskade@hotmail.com>kskade@hotmail.comkskade@hotmail.com>kskade@hotmail.comkskade@hotmail.com>kskade@hotmail.comkskade@hotmail.com>kskade@hotmail.comkskade@hotmail.com>kskade@hotmail.comkskade@hotmail.com>kskade@hotmail.comkskade@hotmail.com>kskade@hotmail.com>>>
โทรสอบถาม (053) 945480 ในวัน-เวลาราชการ โทรสาร 053-289232

หมดเขต 28 กุมภาพันธ์นี้
   เอกสารประกอบ ::    Agenda for pharmacists 22.1.2015.pdf
  กิจกรรมเจริญกุศล
hotnews
  ขอเชิญชวนอบรม ?การใช้จดหมายอิเล็กทรอนิกส์และปฏิทินออนไลน์ (Outlook Web App and Calendar) เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพในการทำงาน?
hotnews
อบรม ?การใช้จดหมายอิเล็กทรอนิกส์และปฏิทินออนไลน์ (Outlook Web App and Calendar) เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพในการทำงาน?

สำหรับบุคลากร และคณาจารย์ในมหาวิทยาลัย ประจำเดือนกุมภาพันธ์ 2558

โดยแบ่งการฝึกอบรมเป็น 4 รอบ จำกัดเพียงรอบละ 50 คน ดังนี้

วันที่ 18 กุมภาพันธ์ 2558 รอบที่ 1 เวลา 9.00 ? 12.00 น. รอบที่ 2 เวลา 13.00 ? 16.00 น.

วันที่ 25 กุมภาพันธ์ 2558 รอบที่ 3 เวลา 9.00 ? 12.00 น. รอบที่ 4 เวลา 13.00 ? 16.00 น.

ณ ห้องปฏิบัติการคอมพิวเตอร์ ชั้น 1 สำนักบริการเทคโนโลยีสารสนเทศ

http://itsc.cmu.ac.th/view_news.aspx?newsid=MzM5
  ขอเชิญคณาจารย์และบุคลากรเข้าร่วมงาน CMU Book Fair ครั้งที่ 21 ณ ศาลาอ่างแก้ว วันที่ 19-25 มกราคม 2558
hotnews
ขอเชิญคณาจารย์และบุคลากรเข้าร่วมงาน CMU Book Fair ครั้งที่ 21 ณ ศาลาอ่างแก้ว วันที่ 19-25 มกราคม 2558 เวลา 09.00 - 20.00 น.
   เอกสารประกอบ ::    สแกน.pdf
  Congratulations! 2558
hotnews
-
  การประชุมวิชาการบริบาลเภสัชกรรม ครั้งที่ 1/2558
hotnews
กำหนดการดังแนบ
   เอกสารประกอบ ::    care_eduserv1.pdf
  กิจกรรม "ปันน้ำใจต้านภัยหนาว" ประจำปี 2558
hotnews
  ขอเชิญชวน บุคลากรและนักศึกษาร่วมทำบุญ ต้อนรับปีใหม่
hotnews
ท่านใดที่ประสงค์ถวายจตุปัจจัย ไทยทาน สามารถถวายได้ในวัน และเวลาดังกล่าว สำปรับปัจจัย ไทยทาน ที่ทุกท่านนำมาถาวาย ท่านพระครู จะได้นำไปมอบให้กับพระ เณร หรือญาติโยมที่มีความจำเป็นต่อไป
  ประกาศคณะเภสัชศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่
hotnews
- เรื่อง การรับย้ายนักศึกษาจากคณะอื่นในมหาวิทยาลัยเชียงใหม่ ประจำปี 2558
- แบบฟอร์มการขอย้ายเข้าศึกษาในคณะเสัชศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่

เอกสารดังแนบ

   เอกสารประกอบ ::    pharmacy_cmu0002.pdf
  ประกาศคณะเภสัชศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่
hotnews
- เรื่อง การรับโอนนักศึกษาจากสถาบันอุดมศึกษาอื่นของรัฐ ประจำปี 2558

เอกสารดังแนบ

   เอกสารประกอบ ::    pharmacy_cmu0001.pdf
Page: 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40

คณะเภสัชศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่
ผู้สนใจเข้าศึกษา

PHARMACY@CMU

คณะเภสัชศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่

Copyright © 2015 Faculty of Pharmacy Chiang Mai University, All rights reserved.
by Information Technology Service Center

Faculty of Pharmacy Chiang Mai University
239, Suthep Road, Muang District, Chiang Mai
Thailand, 50200

ติดต่อสอบถาม โทรศัพท์  053-944342-3  โทรสาร  053-944390

Get it on Google Play