งานเกษียณอายุราชการ 2557
hotnews
กำหนดการ รายละเอียดดังแนบ
   เอกสารประกอบ ::    retire57_1.pdf
  ขอเชิญร่วมงานประชุมวิชาการ เภสัชกรกับความท้าทาย ในศตวรรษที่ 21
hotnews
ขอเชิญร่วมงานประชุมวิชาการ เภสัชกรกับความท้าทาย ในศตวรรษที่ 21 เนื่องในโอกาสครบรอบ 50 ปี คณะเภสัชศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่วันที่ 14-15 พฤศจิกายน 2557

ณ ห้องประชุมนานาชาติ โรงแรมเชียงใหม่แกรนด์วิว และ คณะเภสัชศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่รายละเอียดเพิ่มเติมที่ http://www.pharmacy.cmu.ac.th/50Pharmacy/academic.htmlรับสมัครแล้วตั้งแต่บัดดนี้ ที่ http://makok.pharmacy.cmu.ac.th/conference
  KM DAY 2014
hotnews
กำหนดการ ดังแนบ
   เอกสารประกอบ ::    km2014.pdf
  การประชุมเชิงปฏิบัติการ เรื่อง ?การบูรณาการ ICT ไปใช้ในการจัดการเรียนการสอน และส่งเสริมทักษะของผู้สอนด้าน ICT เพื่อการเรียนรู้
hotnews
รายละเอียดดังแนบ..

http://www.itsc.cmu.ac.th/ictcmu/
  ขอเรียนเชิญคณาจารย์ นักศึกษา และบุคลากรทุกท่านร่วมชมงานนิทรรศการ ?อาเซียนสัมพันธ์: บันดุง-เชียงใหม่ (BDO-CNX)?
hotnews
ในวันศุกร์ที่ 5 กันยายน พ.ศ. 2557 ตั้งแต่ เวลา 14.00 น. เป็นต้นไป ณ บริเวณทางเดินหน้าห้องเขียวมะกอก และสำนักงานภาควิชาวิทยาศาสตร์เภสัชกรรม

กิจกรรมภายในงาน

- เสวนาประสบการณ์เรียนรู้ด้านวิชาชีพและวัฒนธรรม ณ เมืองบันดุง สาธารณรัฐอินโดนีเซีย

โดย อาจารย์และนักศึกษาคณะเภสัชศาสตร์ ร่วมกับ Assist. Prof. Dr.sophi Damayanti และ

Assoc. Prof. Dr.Jutti Levita จากประเทศอินโดนีเซีย

- ลิ้ิ้มลองอาหารพื้นบ้านล้านนาและอาหารอินโดนีเซียสไตล์กาดก้อม

- จัดแสดงผลิตภัณฑ์ศิลปะพื้นบ้านล้านนา ยาสมุนไพรและภูมิปัญญาด้านการดูแลสุขภาพ

- เพลิดเพลินไปกับบรรยากาศดนตรีแบบล้านนาและอินโดนีเซีย

ทั้งนี้ขอความกรุณาแจ้งรายชื่อผู้ร่วมงานได้ที่ หน่วยวิเทศสัมพันธ์ โทร. 4368 ภายในวันอังคารที่ 2 กันยายน 2557
   เอกสารประกอบ ::    bdo.pdf
  ประชุมสัมมนา Microsoft Campus Agreement สำหรับผู้บริหารและคณาจารย์
hotnews
วันที่ 26 สิงหาคม 2557 เวลา 08.30-12.00 น.รายละเอียดเพิ่มเติม

http://www.itsc.cmu.ac.th/itsc2011/newsdetail.php?news_id=2929&newstype_id=3
  ขอเชิญร่วมงาน สัปดาห์ความปลอดภัยในห้องปฏิบัติการและการจัดการของเสียอันตราย ปีที่ 3
hotnews
ขอเชิญร่วมงาน สัปดาห์ความปลอดภัยในห้องปฏิบัติการและการจัดการของเสียอันตราย ปีที่ 3

Too young to die in lab

วันที่ 25-30 สิงหาคม 2557 คณะเภสัชศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่วันที่ 25 ? 29 สิงหาคม 2557 บริเวณโถงหน้าห้องเขียวมะกอก

วันเสาร์ที่ 30 สิงหาคม 2557

อบรมเชิงปฏิบัติการเรื่อง ความปลอดภัยในห1องปฏิบัติการและการจัดการของเสียอันตราย

ห้องพุทธชาดและห้องปฏิบัติการเภสัชเวท อาคารเฉลิมพระเกียรติฯ ห้องปฏิบัติการเภสัชเคมี ชั้น 2 และ

ห้องปฏิบัติการยาเม็ด อาคาร 3จัดโดย งานบริหารงานวิจัย บริการวิชาการและวิเทศสัมพันธ์ และคณะกรรมการดำเนินงานโครงการพัฒนาระบบจัดการสิ่งแวดล้อมและความปลอดภัยในหอ้งปฏิบัติการ คณะเภสัชศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่
   เอกสารประกอบ ::    Safety Week 57.pdf
  ?เส้นทางสู่ฝันและความสำเร็จของบัณฑิต ม.ช.?
hotnews
  ขอเชิญชวนบุคลากรและนักศึกษา เลือกรูปปั้นช้าง
hotnews
https://docs.google.com/forms/d/1w9Ft6KnpWFWm173xNuXRJlqJcU-e3FYPgv8W1odD41s/viewform

สามารถโหวตได้ตั้งแต่บัดนี้ ถึงวันศุกร์ที่ 29 สิงหาคม 2557
  การบรรยายพิเศษ เรื่อง ?Global Drug Development: Industrial Perspective? โดย Mr.Haruki Kinoshita"
hotnews
ด้วยคณะเภสัชศาสตร์ ได้มีกำหนดการจัดการบรรยายพิเศษ เรื่อง ?Global Drug Development: Industrial Perspective? โดย Mr.Haruki Kinoshita ผู้เชี่ยวชาญด้านการพัฒนายา เภสัชวิทยา พิษวิทยา เภสัชจลศาสตร์ และเมแทบอลิซึมของยา จากประเทศญี่ปุ่น ในวันพฤหัสบดีที่ 7 สิงหาคม 2557 เวลา 14.00 - 16.30 น. ณ ห้องประชุม 2 อาคารเฉลิมพระเกียรติ คณะเภสัชศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ ซึ่งการประชุมครั้งนี้จะเป็นประโยชน์และเหมาะสมเผยแพร่ให้นักศึกษา คณาจารย์ ผู้มีความสนใจเข้าร่วมรับฟังการบรรยาย ใคร่ขอเชิญท่านเข้าร่วมการกิจกรรมดังกล่าว พร้อมกันนี้ขอความอนุเคราะห์แจ้งรายชื่อผู้ประสงค์เข้าร่วมรับฟังการบรรยายพิเศษในครั้งนี้ที่ e-mail: inter.pharcmu@gmail.com โทรศัพท์ 053 ? 944368
Page: 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40

คณะเภสัชศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่
ผู้สนใจเข้าศึกษา

PHARMACY@CMU

คณะเภสัชศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่

Copyright © 2015 Faculty of Pharmacy Chiang Mai University, All rights reserved.
by Information Technology Service Center

Faculty of Pharmacy Chiang Mai University
239, Suthep Road, Muang District, Chiang Mai
Thailand, 50200

ติดต่อสอบถาม โทรศัพท์  053-944342-3  โทรสาร  053-944390

Get it on Google Play