ขอเชิญชวนคณาจารย์ นักศึกษาและผู้สนใจร่วมฟังบรรยายพิเศษ :
hotnews
   เอกสารประกอบ ::    S__22397036.jpg
  การสัมมนาเพื่อการพัฒนาความก้าวหน้าในงาน และการเข้าสู่ตำแหน่งทางวิชาการของคณาจารย์เภสัชกรรมคลินิก
hotnews
  ขับเคลื่อนค่านิยมส่งเสริมให้เป็นวัฒนธรรมองค์กร
hotnews
  Pharmacy Event
hotnews
   เอกสารประกอบ ::    PCE.pdf
  ทุนวิจัยในชั้นเรียนฯ
hotnews
ทุนวิจัยในชั้นเรียนเพื่อสนับสนุนการพัฒนายุทธศาสตร์ ผลิตบัณฑิตที่มีคุณธรรม คุณภาพ
และ เป็น Global citizen ประจำปีงบประมาณ 2561
   เอกสารประกอบ ::    ทุนวิจัย-61.pdf
  ขอเชิญผู้สนใจเข้าร่วม โครงการอบรมกลุ่มผู้บริโภคผลิตภัณฑ์สมุนไพร ครั้งที่ 1
hotnews
ขอเชิญผู้สนใจเข้าร่วม
โครงการอบรมกลุ่มผู้บริโภคผลิตภัณฑ์สมุนไพร ครั้งที่ 1
ภายใต้โครงการเรียนรู้ เข้าใจ ภูมิปัญญาสมุนไพร ก้าวสู่คุณภาพผลิตภัณฑ์สมุนไพร
วันอังคารที่ 30 มกราคม 2561 เวลา 09.00 ? 12.00 น.
ณ ศูนย์การแพทย์แผนไทยและการแพทย์ผสมผสาน คณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่

โดยมีหัวข้อในการอบรมดังนี้
1.การดูแลสุขภาพเบื้องต้นด้วยการแพทย์แผนไทย
2.ผลิตภัณฑ์ที่ใช้ในการดูแลสุขภาพเบื้องต้น : Office syndrome (ผลิตภัณฑ์ : ลูกประคบ/ไพล)

ทั้งนี้ท่านผู้สนใจสามารถลงทะเบียนได้ที่
https://goo.gl/SRt3TK (หรือ scan QR code) ภายในวันศุกร์ที่ 26 มกราคม 2561
รับจำนวนจำกัด ไม่เกิน 30 คน
สอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่ หมายเลขโทรศัพท์ 09-22261522
E-mail : kanoklak.ben@gmail.com (ผู้ประสานงาน : กนกลักษณ์ เบญจสุวรรณ)
  ขอเชิญนักศึกษาชั้นปีที่ 3 และผู้สนใจเข้าร่วมกิจกรรม
hotnews
  การแลกเปลี่ยนเรียนรู้เกี่ยวกับชีวิตการทำงานของพี่บัณฑิต รุ่น 48
hotnews
  ขอแสดงความชื่นชมยินดีกับบัณฑิตรุ่นที่ 52
hotnews
  อบรมการใช้งานเครื่องทำแห้งแบบเยือกแข็ง (Freeze dry)
hotnews
โดยมีรายละเอียดการจัดอบรมดังนี้
เวลา 10.00 ? 12.00 น. เรียนรู้ทฤษฎีการทำแห้งแบบเยือกแข็ง รายละเอียดของเครื่อง แนะนำอุปกรณ์ วิธีการใช้งานเบื้องต้น และการบำรุงรักษาเครื่อง
ณ ห้องผักหวาน 308 ชั้น 3 อาคาร 2
เวลา 13.30 ? 15.30 น. สาธิตการใช้งานเครื่อง
ณ ห้องเครื่องมือกลาง 2 ชั้น 2 อาคาร 2

ทั้งนี้ท่านผู้สนใจสามารถแจ้งชื่อภายในวันที่ 9 มกราคม 2561 ผ่านช่องทางดังนี้
โทรศัพท์ : 0-5394-44398
Line : เครื่องมือกลาง
หรือ ลงชื่อในเอกสารห้องเขียวมะกอก ชั้น 1 อาคารเฉลิมพระเกียรติฯ ภายในวันที่ 9 มกราคม 2561
   เอกสารประกอบ ::    กำหนดจัดฝึกอบรม freezedry.pdf

คณะเภสัชศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่
ผู้สนใจเข้าศึกษา

PHARMACY@CMU

คณะเภสัชศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่

Copyright © 2015 Faculty of Pharmacy Chiang Mai University, All rights reserved.
by Information Technology Service Center

Faculty of Pharmacy Chiang Mai University
239, Suthep Road, Muang District, Chiang Mai
Thailand, 50200

ติดต่อสอบถาม โทรศัพท์  053-944342-3  โทรสาร  053-944390

Get it on Google Play