ภาพรวมโรงงานยา การประกันคุณภาพ และระบบเอกสาร
hotnews
  ขอเชิญคณาจารย์ บุคลากร และนักศึกษาทุกท่าน เข้าร่วมกิจกรรม
hotnews
"แต้มสีตามที่ฝัน เพื่อรับขวัญบัณฑิตใหม่
ฉาบสีมัคคาไว้ รั้วม่วงใหม่งามยั่งยืน"

เพื่อจะได้ร่วมมือ ร่วมแรง และร่วมใจกันทาสีรั้วหน้าคณะฯใหม่ ให้เป็นสีม่วงมอชอสดใสดังเดิม เพื่อต้อนรับบัณฑิตเภสัชฯใหม่ที่จะมารับปริญญาในปีนี้

ขอนัดพบกันหน้าอาคารเฉลิมพระเกียรติ ในวันศุกร์ที่ 12 มกราคม 2561 เวลา 14.00 น. และกรุณาเตรียมใส่ชุดโปรด (ที่เปื้อนสีได้) มาร่วมกิจกรรมด้วย......

"สื่อสาร สามัคคี จัดการดี เป็นทีม เพื่อสังคม"
  การเตรียมเอกสารเพื่อยื่นขอตำแหน่งผู้ช่วยศาสตราจารย์
hotnews
ผู้สนใจสามารถแจ้งชื่อได้ที่ https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSf_uqwGR6c5uvP1bjnMETuu2_mebjbaAi_KhzTL0koH2dZCbg/viewform
ภายในวันที่ 12 มกราคม 2561
  ตารางสอนภาคเรียนที่ 2/2560
hotnews
   เอกสารประกอบ ::    ตารางสอน-602-25-12-60.xlsx
  วันวิชาการบริบาลเภสัชกรรม มช. ครั้งที่ 4
hotnews
  ขับเคลื่อนค่านิยมส่งเสริมให้เป็นวัฒนธรรมองค์กร
hotnews
  นักศึกษาเก่าดีเด่นมหาวิทยาลัยเชียงใหม่ ประจำปี พ.ศ. 2560
hotnews
  ขอเชิญร่วมงานทำบุญวันขึ้นปีใหม่ ประจำปี 2561
hotnews
  สมัครด่วน หลักสูตรวิทยาศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาวิทยาศาสตร์เครื่องสำอาง ภาคการศึกษาที่ 1/2561 (รอบที่ 1)
hotnews
รับสมัคร
- internet 15 ธ.ค. 60-23 ก.พ. 61
- ที่บัณฑิตวิทยาลัย 19 - 25 ก.พ. 61

8 มีนาคม 2561
สอบข้อเขียนความรู้เฉพาะทาง
เวลา 09.00-12.00 น. ณ ห้องพุดซ้อน 1 คณะเภสัชศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่
สอบความรู้ทางคอมพิวเตอร์
เวลา 13.00-13.30 น. ณ ห้องปฏิบัติการคอมพิวเตอร์ คณะเภสัชศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่
ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบสัมภาษณ์ เวลา 16.00 น.
9 มีนาคม 2561
สอบสัมภาษณ์
เวลา 09.30-12.00 น. ณ ห้องพุดซ้อน 2 คณะเภสัชศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่
ประกาศรายชื่อผู้ผ่านการสอบคัดเลือก
14 มีนาคม 2561

ดูรายละเอียดหรือติดต่อสอบถามเพิ่มเติม 0-5394-4380, 081-8811-801
http://www.grad.cmu.ac.th/admissions/indexeng.php
  เปิดรับสมัครเข้าศึกษาต่อระดับบัณฑิตศึกษา ภาคการศึกษาที่ 1 ปีการศึกษา 2561 (รอบที่ 1)
hotnews
ดูรายละเอียด หรือติดต่อสอบถามเพิ่มเติม :
www.grad.cmu.ac.th
www.pharmacy.cmu.ac.th
? หน่วยบัณฑิตศึกษา คณะเภสัชศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ 0-5394-4394

คณะเภสัชศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่
ผู้สนใจเข้าศึกษา

PHARMACY@CMU

คณะเภสัชศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่

Copyright © 2015 Faculty of Pharmacy Chiang Mai University, All rights reserved.
by Information Technology Service Center

Faculty of Pharmacy Chiang Mai University
239, Suthep Road, Muang District, Chiang Mai
Thailand, 50200

ติดต่อสอบถาม โทรศัพท์  053-944342-3  โทรสาร  053-944390

Get it on Google Play