ประกาศตารางสอบ ภาคการศึกษาที่ 1/2560
hotnews
  ขอเรียนเชิญ คณาจารย์ ข้าราชการ พนักงาน ลูกจ้าง และนักศึกษา คณะเภสัชศาสตร์ เข้าร่วมพิธีน้อมรำลึก ถวายความอาลัย ครบรอบ 1 ปี สวรรคต
hotnews
ขอเรียนเชิญ คณาจารย์ ข้าราชการ พนักงาน ลูกจ้าง และนักศึกษา คณะเภสัชศาสตร์ เข้าร่วมพิธีน้อมรำลึก ถวายความอาลัย ครบรอบ 1 ปี สวรรคต พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช ด้วยสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณ อันหาที่สุดมิได้ และเพื่อเป็นการรวมจิต ของผู้บริหาร คณาจารย์ ข้าราชการ พนักงาน ลูกจ้าง และนักศึกษา คณะเภสัชศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ เพื่อน้อมถวายอาลัยและแสดงออกถึงความจงรักภักดี ในวันพฤหัสบดีที่ 12 ตุลาคม 2560 เวลา 16.00 น. ณ บริเวณสนามกลาง คณะเภสัชศาสตร์ ตามกำหนดการ ดังนี้

เวลา 15.45 น. - ลงทะเบียนร่วมงาน
เวลา 16.00 น. - ผู้ร่วมพิธีพร้อมกัน ณ บริเวณสนามกลาง คณะเภสัชศาสตร์
- ประธานในพิธี (คณบดีคณะเภสัชศาสตร์) จุดเครื่องทองน้อย
- รองคณบดีฝ่ายบริหารและศิษย์เก่าสัมพันธ์ กล่าวรายงาน
- คณบดีคณะเภสัชศาสตร์ กล่าวรำลึกในพระมหากรุณาธิคุณของพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช
- ผู้ร่วมพิธีร่วมขับร้องเพลงพระราชนิพนธ์ฯ ?ความฝันอันสูงสุด?
- https://www.youtube.com/watch?v=8pLUDeykPL8
- ผู้ร่วมพิธีร่วมขับร้องเพลงเทิดพระเกียรติฯ ?ต้นไม้ของพ่อ?
https://www.youtube.com/watch?v=x-7NQXN6FkQ
- ผู้ร่วมพิธีขับร้องเพลง ?สรรเสริญพระบารมี?
https://www.youtube.com/watch?v=8yLq7sfS8xc
- ผู้ร่วมพิธีถ่ายรูปกับต้นไม้ของพ่อ (ดอกดาวเรือง)
- เสร็จพิธี
การแต่งกาย : คณาจารย์ บุคลากร แต่งชุดสีดำ นักศึกษาแต่งชุดนักศึกษา

  ขอความร่วมมือนักศึกษาเข้าประเมินกระบวนวิชา และประเมินการเรียนการสอนของอาจารย์ ภาคการศึกษาที่ 1/2560
hotnews
ตั้งแต่บัดนี้ จนถึงวันที่ 13 ธันวาคม 2560
https://sis.cmu.ac.th
  ยินดีต้อนรับ คณะกรรมการตรวจประเมินระบบคุณภาพการศึกษาภายใน
hotnews
  ขอเรียนเชิญเภสัชกรเข้าร่วมการประชุมวิชาการ เรื่อง เภสัชกรกับงานวิจัยสู่การใช้ยาอย่างปลอดภัยสมเหตุผลของประชาชน
hotnews
ขอเรียนเชิญเภสัชกรเข้าร่วมการประชุมวิชาการ (ไม่มีค่าลงทะเบียน)
ผ่านการถ่ายทอดสัญญานจากจุฬาลงกรณมหาวิทยาลัย เรื่อง เภสัชกรกับงานวิจัยสู่การใช้ยาอย่างปลอดภัยสมเหตุผลของประชาชน (5.5 หน่วยกิต CPE)
สำหรับเภสัชกรในพื้นที่จังหวัดเชียงใหม่และภาคเหนือ ลงทะเบียนเข้าร่วมการประชุมวิชาการวันเภสัชกรโลก 25 กันยายน 2560 ที่ห้องประชุมกระถินณรงค์ คณะเภสัชศาสตร์ เวลา 08.30-16.30 น.
ลงทะเบียนสำรองที่นั่ง https://goo.gl/forms/NdQmrPl9wdLLDlpE3 หรือ QR CODE
  ยินดีต้อนรับคณะกรรมการประเมินคุณภาพการศึกษาภายใน
hotnews
  จากรั้วเขียวมะกอกสู่เภสัชกรยุค 4.0
hotnews
  การควบคุมคุณภาพ และจัดทำข้อกำหนดมาตรฐานของสมุนไพร
hotnews
  ความเข้าใจข้อกำหนดและการจัดทำเอกสารระบบคุณภาพ ตามมาตรฐาน ISO/IEC 17025: 2005
hotnews
  การพัฒนาระบบสนับสนุนวิชาการรับใช้สังคมของคณะฯ/ส่วนงาน และมหาวิทยาลัยเชียงใหม่
hotnews
   เอกสารประกอบ ::    S__176373774.jpg

คณะเภสัชศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่
ผู้สนใจเข้าศึกษา

PHARMACY@CMU

คณะเภสัชศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่

Copyright © 2015 Faculty of Pharmacy Chiang Mai University, All rights reserved.
by Information Technology Service Center

Faculty of Pharmacy Chiang Mai University
239, Suthep Road, Muang District, Chiang Mai
Thailand, 50200

ติดต่อสอบถาม โทรศัพท์  053-944342-3  โทรสาร  053-944390

Get it on Google Play