พิธีหล่อเทียนพรรษา และถวายเทียนพรรษา
hotnews
กำหนดการดังแนบ
   เอกสารประกอบ ::    พิธีหล่อเทียน.pdf
  เชิญชวนอาจารย์เข้าร่วมสัมมนาการพัฒนาหลักสูตรและการเรียนการสอนเภสัชศาสตร์บัณฑิต
hotnews
วันที่ 1-2 มิถุนายน 2560 ณ โรงแรมแคนทารี่ ฮิลล์เชียงใหม่
   เอกสารประกอบ ::    กำหนดการupdate-29พ-ค-60.pdf
  สัมมนาประจำปี 2560
hotnews
กำหนดการดังแนบ
   เอกสารประกอบ ::    สัมมนาบุคลากร_Page_2.pdf
  ประกาศคณะเภสัชศาสตร์ มช.
hotnews
รายละเอียดดังแนบ :
   เอกสารประกอบ ::    ย้ายคณะปี2560_update.pdf
  ขอความร่วมมือนักศึกษาทุกท่านตอบแบบประเมิน
hotnews
ความพึงพอใจต่อปัจจัยสนับสนุนนักศึกษา และปัจจัยเกื้อหนุนการพัฒนาคุณภาพนักศึกษา ประจำปีการศึกษา 2559

https://goo.gl/forms/uvn4mF847jjQSIqy2" target="goo.gl/forms/uvn4mF847jjQSIqy2">https://goo.gl/forms/uvn4mF847jjQSIqy2>
  ประกาศตารางสอบปลายภาค 2/2559
hotnews
  ประเมินกระบวนวิชา และประเมินการเรียนการสอนของอาจารย์
hotnews
  ขอเชิญคณาจารย์และนักศึกษาบัณฑิตศึกษาทุกท่านเข้าร่วมการสัมมนาระดับปริญญาเอก
hotnews
   เอกสารประกอบ ::    กำหนดการ259-1.pdf
  ขอเชิญนักศึกษาสาขาวิทยาศาสตร์สุภาพทุกสถาบัน เข้าร่วมอบรมระยะสั้น เรื่อง เชื้อดื้อยาต้านจุลชีพและการใช้ยาต้านจุลชีพอย่างเหมาะสมสำหรับผู้ป่วยนอก
hotnews
ขอเชิญนักศึกษาสาขาวิทยาศาสตร์สุภาพทุกสถาบัน เข้าร่วมอบรมระยะสั้น เรื่อง เชื้อดื้อยาต้านจุลชีพและการใช้ยาต้านจุลชีพอย่างเหมาะสมสำหรับผู้ป่วยนอก

วันที่ 31 พ.ค - 1 มิ.ย 2560
ณ ห้องกระถินณรงค์ คณะเภสัชศาสตร์ มช
ไม่มีค่าใช้จ่าย
สอบถาม นางสาวปรียานุช อินทะปัด
โทร. 053-941515
mail = pctccmu@gmail.com

ลงทะเบียนออนไลน์ที่
https://goo.gl/forms/srOnBmRNnW6lD0ZC2

* จนถึงวันที่ 28 พ.ค.2560
  รับสมัครงานประชุมเชิงปฏิบัติการเภสัชกรรมคลินิก Advanced Data Analysis for Pharmaceutical Research
hotnews
รับสมัครงานประชุมเชิงปฏิบัติการเภสัชกรรมคลินิก Advanced Data Analysis for Pharmaceutical Research รหว่างวันที่ 14-16 มิถุนายน 2560
รับสมัครตั้งแต่วันนี้ จนถึงวันที่ 31 พฤษภาคม 2560
สมัครได้ทาง http://pharmacy.cmu.ac.th/conference เท่านั้น


ติดต่อ - นางสาวจตุพร สุวรรณกิจ (087-3118087) Line ID : bee_pharm
- ภญ.พัชราวัลย์ มีศิลป์ (086-6733447) Line ID: Rx47318
   เอกสารประกอบ ::    Advance_data.rar
Page: 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40

คณะเภสัชศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่
ผู้สนใจเข้าศึกษา

PHARMACY@CMU

คณะเภสัชศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่

Copyright © 2015 Faculty of Pharmacy Chiang Mai University, All rights reserved.
by Information Technology Service Center

Faculty of Pharmacy Chiang Mai University
239, Suthep Road, Muang District, Chiang Mai
Thailand, 50200

ติดต่อสอบถาม โทรศัพท์  053-944342-3  โทรสาร  053-944390

Get it on Google Play