แยกประเภทข่าวสาร 
 

  04/ 03/ 2559   ประชาสัมพันธ์งาน Bonjour Talents-French-Thai Brand & Career Fair  หน่วยบัณฑิตศึกษา
  04/ 03/ 2559   ประชาสัมพันธ์ China AUN Scholarship 2016/2017  หน่วยบัณฑิตศึกษา
  01/ 03/ 2559   ประชาสัมพันธ์ Korean Government Scholarship Program  หน่วยบัณฑิตศึกษา
  01/ 03/ 2559   ประชาสัมพันธ์ทุน FUSION (Future Europe and South Asia Mobility Network)  หน่วยบัณฑิตศึกษา
  15/ 02/ 2559   ประชาสัมพันธ์การจัดงาน Education USA Fairs 2016  หน่วยบัณฑิตศึกษา
  15/ 02/ 2559   ประชาสัมพันธ์ International Internship Program (TIGP-IIP)  หน่วยบัณฑิตศึกษา
  08/ 02/ 2559   ประชาสัมพันธ์โครงการ Tohoku University Summer Program  หน่วยบัณฑิตศึกษา
  04/ 02/ 2559   ประชาสัมพันธ์โครงการ SPACE 2016-2017  หน่วยบัณฑิตศึกษา
  04/ 02/ 2559   ประชาสัมพันธ์โครงการ TUFS Short Stay Summer Program 2016  หน่วยบัณฑิตศึกษา
Page: 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23

คณะเภสัชศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่
ผู้สนใจเข้าศึกษา

PHARMACY@CMU

คณะเภสัชศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่

Copyright © 2015 Faculty of Pharmacy Chiang Mai University, All rights reserved.
by Information Technology Service Center

Faculty of Pharmacy Chiang Mai University
239, Suthep Road, Muang District, Chiang Mai
Thailand, 50200

ติดต่อสอบถาม โทรศัพท์  053-944342-3  โทรสาร  053-944390

Get it on Google Play