แยกประเภทข่าวสาร 
 

  28/ 01/ 2559   ประชาสัมพันธ์ทุน Ernst Mach-Grant-ASEA-UNINET  หน่วยบัณฑิตศึกษา
  28/ 01/ 2559   ประชาสัมพันธ์งาน EducationUSA Fairs 2016  หน่วยบัณฑิตศึกษา
  21/ 01/ 2559   ประชาสัมพันธ์การประชุม Life Sciences Baltics 2016  หน่วยบัณฑิตศึกษา
  19/ 01/ 2559   แนะแนวการศึกษาต่อประเทศญี่ปุ่น  หน่วยบัณฑิตศึกษา
  15/ 01/ 2559   โครงการแลกเปลี่ยนนักศึกษา  หน่วยบัณฑิตศึกษา
  15/ 01/ 2559   แนะแนวการศึกษาต่อประเทศออสเตรเลีย  หน่วยบัณฑิตศึกษา
  15/ 01/ 2559   เชิญร่วมฟังการบรรยายพิเศษ  หน่วยบัณฑิตศึกษา
  15/ 01/ 2559   ประธานชมรมนักศึกษาบัณฑิตศึกษา  หน่วยบัณฑิตศึกษา
  22/ 12/ 2558   ทุนวิจัย คปก.  หน่วยบัณฑิตศึกษา
Page: 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23

คณะเภสัชศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่
ผู้สนใจเข้าศึกษา

PHARMACY@CMU

คณะเภสัชศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่

Copyright © 2015 Faculty of Pharmacy Chiang Mai University, All rights reserved.
by Information Technology Service Center

Faculty of Pharmacy Chiang Mai University
239, Suthep Road, Muang District, Chiang Mai
Thailand, 50200

ติดต่อสอบถาม โทรศัพท์  053-944342-3  โทรสาร  053-944390

Get it on Google Play