แยกประเภทข่าวสาร 
 

  03/ 12/ 2558   iGRC2015  หน่วยบัณฑิตศึกษา
  30/ 11/ 2558   โครงการ Program for Academic Exchange (PAX) NCHU 2016-2017  หน่วยบัณฑิตศึกษา
  17/ 11/ 2558   GIFU University ได้มอบเอกสารเผยแพร่ GIFU University  หน่วยบัณฑิตศึกษา
  17/ 11/ 2558   ประชาสัมพันธ์ทุน SmartLink Cohort II  หน่วยบัณฑิตศึกษา
  05/ 11/ 2558   ประชาสัมพันธ์โครงการ FEALAC University Discovery Year (FUDY)  หน่วยบัณฑิตศึกษา
  05/ 11/ 2558   ประชาสัมพันธ์ 2016 Monbukagakusho Scholarship for Overseas International Degree  หน่วยบัณฑิตศึกษา
  05/ 11/ 2558   ประชาสัมพันธ์ NSYSU Exchange Program for 2016 Spring Semester  หน่วยบัณฑิตศึกษา
  30/ 10/ 2558   โครงการ Univie : Winter School for Cultural-Historical Studies  หน่วยบัณฑิตศึกษา
  14/ 10/ 2558   การบรรยายจากคณะผู้แทน Universitas Airlangga, Indonesia  หน่วยบัณฑิตศึกษา
  09/ 10/ 2558   ประชาสัมพันธ์ 5th Asian Youth Leaders Travel and Learning Camp  หน่วยบัณฑิตศึกษา
  09/ 10/ 2558   โครงการ Academic Mobility Exchange for Undergraduate @ Airlangga (AMERTA)  หน่วยบัณฑิตศึกษา
  08/ 10/ 2558   ทุนการศึกษาที่ประเทศญี่ปุ่น  หน่วยบัณฑิตศึกษา
Page: 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23

คณะเภสัชศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่
ผู้สนใจเข้าศึกษา

PHARMACY@CMU

คณะเภสัชศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่

Copyright © 2015 Faculty of Pharmacy Chiang Mai University, All rights reserved.
by Information Technology Service Center

Faculty of Pharmacy Chiang Mai University
239, Suthep Road, Muang District, Chiang Mai
Thailand, 50200

ติดต่อสอบถาม โทรศัพท์  053-944342-3  โทรสาร  053-944390

Get it on Google Play