แยกประเภทข่าวสาร 
 

  14/ 07/ 2558   ประชาสัมพันธ์ iGRC 2015  หน่วยบัณฑิตศึกษา
  25/ 06/ 2558   ประชุม International Graduate Research Conference 2015 (iGRC 2015)  หน่วยบัณฑิตศึกษา
  12/ 06/ 2558   TTI Summer Seminar  หน่วยบัณฑิตศึกษา
  22/ 05/ 2558   ฟังการบรรยายพิเศษโดย Prof.Stephen G.Pyne  หน่วยบัณฑิตศึกษา
  21/ 05/ 2558   ทุนรัฐบาลญี่ปุ่น ประจำปีการศึกษา 2559  หน่วยบัณฑิตศึกษา
  21/ 05/ 2558   ประชาสัมพันธ์ทุนการศึกษา Jasso  หน่วยบัณฑิตศึกษา
  18/ 05/ 2558   One Health EcoHealth 2016 Congress  หน่วยบัณฑิตศึกษา
  18/ 05/ 2558   โครงการแลกเปลี่ยนนักศึกษา AMERTA Program  หน่วยบัณฑิตศึกษา
  18/ 05/ 2558   โครงการ 2015 Excellent Exchange Students Support Scholarship Project  หน่วยบัณฑิตศึกษา
Page: 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23

คณะเภสัชศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่
ผู้สนใจเข้าศึกษา

PHARMACY@CMU

คณะเภสัชศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่

Copyright © 2015 Faculty of Pharmacy Chiang Mai University, All rights reserved.
by Information Technology Service Center

Faculty of Pharmacy Chiang Mai University
239, Suthep Road, Muang District, Chiang Mai
Thailand, 50200

ติดต่อสอบถาม โทรศัพท์  053-944342-3  โทรสาร  053-944390

Get it on Google Play