แยกประเภทข่าวสาร 
 

  18/ 03/ 2558   โครงการ AGU International Program ?Discover the Real Tokyo; from Kabuki to Kawaii?  หน่วยบัณฑิตศึกษา
  18/ 03/ 2558   ทุน Fellowships for Research in Japan ประจำปี 2558  หน่วยบัณฑิตศึกษา
  26/ 02/ 2558   ประชาสัมพันธ์ Summer School Program ประจำปี 2015  หน่วยบัณฑิตศึกษา
  26/ 02/ 2558   ประชาสัมพันธ์ 2015 NCKU International Summer School  หน่วยบัณฑิตศึกษา
  25/ 02/ 2558   ประชุมนานาชาติ The 26th FAPA Congress 2016  หน่วยบัณฑิตศึกษา
  25/ 02/ 2558   ประชาสัมพันธ์ทุน China-AUN Scholarship 2015/2016  หน่วยบัณฑิตศึกษา
  25/ 02/ 2558   ประชาสัมพันธ์โครงการ NCCU International Summer School 2015  หน่วยบัณฑิตศึกษา
  06/ 02/ 2558   ประชาสัมพันธ์การอบรมระยะสั้น  หน่วยบัณฑิตศึกษา
  06/ 02/ 2558   ประชาสัมพันธ์ทุน คปก.  หน่วยบัณฑิตศึกษา
Page: 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23

คณะเภสัชศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่
ผู้สนใจเข้าศึกษา

PHARMACY@CMU

คณะเภสัชศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่

Copyright © 2015 Faculty of Pharmacy Chiang Mai University, All rights reserved.
by Information Technology Service Center

Faculty of Pharmacy Chiang Mai University
239, Suthep Road, Muang District, Chiang Mai
Thailand, 50200

ติดต่อสอบถาม โทรศัพท์  053-944342-3  โทรสาร  053-944390

Get it on Google Play