แยกประเภทข่าวสาร 
 

  29/ 01/ 2558   ประชาสัมพันธ์ทุนการศึกษาของ Guangxi University  หน่วยบัณฑิตศึกษา
  20/ 01/ 2558   ประชาสัมพันธ์ทุนสนับสนุนการทำวิจัย  หน่วยบัณฑิตศึกษา
  13/ 01/ 2558   Japannese Government Student Scholarship for Graduate and Research Exchange Students for the 2015 year  หน่วยบัณฑิตศึกษา
  05/ 01/ 2558   ทุน Erasmus Mundus Lotus+  หน่วยบัณฑิตศึกษา
  22/ 12/ 2557   ทุนราชกรีฑาสโมสร  หน่วยบัณฑิตศึกษา
  22/ 12/ 2557   ประชาสัมพันธ์ทุน Technology Grants  หน่วยบัณฑิตศึกษา
  28/ 11/ 2557   ประชาสัมพันธ์งาน iGRC 2014  หน่วยบัณฑิตศึกษา
  19/ 11/ 2557   ประชุมวิชาการนานาชาติ  หน่วยบัณฑิตศึกษา
  18/ 11/ 2557   ประชาสัมพันธ์ทุน FUSION  หน่วยบัณฑิตศึกษา
  18/ 11/ 2557   ทุนรัฐบาลฯ ประจำปี 2558  หน่วยบัณฑิตศึกษา
Page: 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23

คณะเภสัชศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่
ผู้สนใจเข้าศึกษา

PHARMACY@CMU

คณะเภสัชศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่

Copyright © 2015 Faculty of Pharmacy Chiang Mai University, All rights reserved.
by Information Technology Service Center

Faculty of Pharmacy Chiang Mai University
239, Suthep Road, Muang District, Chiang Mai
Thailand, 50200

ติดต่อสอบถาม โทรศัพท์  053-944342-3  โทรสาร  053-944390

Get it on Google Play