แยกประเภทข่าวสาร 
 

  14/ 09/ 2558   การสัมมนา IELTS Clinic  หน่วยบัณฑิตศึกษา
  02/ 09/ 2558   ประชุม NIPICON-2016 3rd Nirma Institute of Pharmacy International Conference  หน่วยบัณฑิตศึกษา
  27/ 08/ 2558   การประชุมวิชาการ 6th International Conference on Food Factors ICoFF 2015  หน่วยบัณฑิตศึกษา
  27/ 08/ 2558   โครงการ TUFS Short Stay Winter Program 2016  หน่วยบัณฑิตศึกษา
  21/ 08/ 2558   ประชาสัมพันธ์ iGRC 2015  หน่วยบัณฑิตศึกษา
  21/ 08/ 2558   ทุนการศึกษา Chevening Scholarships 2016/2017  หน่วยบัณฑิตศึกษา
  21/ 08/ 2558   โครงการแลกเปลี่ยนนักศึกษา 2016-2017  หน่วยบัณฑิตศึกษา
  19/ 08/ 2558   ประชาสัมพันธ์ e-books  หน่วยบัณฑิตศึกษา
  29/ 07/ 2558   โครงการ IAESTE Thailand  หน่วยบัณฑิตศึกษา
Page: 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28

คณะเภสัชศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่
ผู้สนใจเข้าศึกษา

PHARMACY@CMU

คณะเภสัชศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่

Copyright © 2015 Faculty of Pharmacy Chiang Mai University, All rights reserved.
by Information Technology Service Center

Faculty of Pharmacy Chiang Mai University
Suthep Road, Suthep, Mueang, Chiang Mai
50200, Thailand

ติดต่อสอบถาม โทรศัพท์  053-944342-3  โทรสาร  053-944390

Get it on Google Play