แยกประเภทข่าวสาร 
 

  08/ 05/ 2558   โครงการ 2015 TCUS International Summer School@National Sun Yat-sen University  หน่วยบัณฑิตศึกษา
  08/ 05/ 2558   โครงการ Japanese Company Internship Program  หน่วยบัณฑิตศึกษา
  08/ 05/ 2558   ประชาสัมพันธ์โครงการ2015 Airlangga Summer Program  หน่วยบัณฑิตศึกษา
  09/ 04/ 2558   โปรแกรมภาษาอังกฤษ English Language Academy  หน่วยบัณฑิตศึกษา
  09/ 04/ 2558   โครงการ Joint Supervision Single Master Degree Program  หน่วยบัณฑิตศึกษา
  07/ 04/ 2558   โครงการ Joint Supervision Single Master Degree Program  หน่วยบัณฑิตศึกษา
  07/ 04/ 2558   โครงการแลกเปลี่ยนนักศึกษา ณ Hirosaki University  หน่วยบัณฑิตศึกษา
  01/ 04/ 2558   บรรยายทางวิชาการ หัวข้อ ?Nanoparticles for Drug Delivery?  หน่วยบัณฑิตศึกษา
  18/ 03/ 2558   โครงการ Tohoku University Summer Program 2015  หน่วยบัณฑิตศึกษา
  18/ 03/ 2558   โครงการ AGU International Program ?Discover the Real Tokyo; from Kabuki to Kawaii?  หน่วยบัณฑิตศึกษา
  18/ 03/ 2558   ทุน Fellowships for Research in Japan ประจำปี 2558  หน่วยบัณฑิตศึกษา
Page: 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28

คณะเภสัชศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่
ผู้สนใจเข้าศึกษา

PHARMACY@CMU

คณะเภสัชศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่

Copyright © 2015 Faculty of Pharmacy Chiang Mai University, All rights reserved.
by Information Technology Service Center

Faculty of Pharmacy Chiang Mai University
Suthep Road, Suthep, Mueang, Chiang Mai
50200, Thailand

ติดต่อสอบถาม โทรศัพท์  053-944342-3  โทรสาร  053-944390

Get it on Google Play