แยกประเภทข่าวสาร 
 

  03/ 06/ 2557   ประชาสัมพันธ์โครงการ Indonesia Homestay Program (IHP)  หน่วยบัณฑิตศึกษา
  03/ 06/ 2557   ประชาสัมพันธ์โครงการ January Session 2015 in Sophia University  หน่วยบัณฑิตศึกษา
  03/ 06/ 2557   ประชาสัมพันธ์การอบรมภาษาอังกฤษ  หน่วยบัณฑิตศึกษา
  02/ 06/ 2557   การจัดประชุม International Graduate Research Conference 2014 (IGRC 2014)  ภาควิชาวิทยาศาสตร์เภสัชกรรม
  21/ 05/ 2557   ประชาสัมพันธ์โครงทุน Endeavour Scholarships and Fellowships  หน่วยบัณฑิตศึกษา
  20/ 05/ 2557   ประชาสัมพันธ์จากสมาคมเภสัชกรรมชุมชน  หน่วยบัณฑิตศึกษา
  07/ 05/ 2557   ประชาสัมพันธ์โครงการ 2014 TCUS International Summer School  หน่วยบัณฑิตศึกษา
  07/ 05/ 2557   ประชาสัมพันธ์โครงการ Japanese Company Internship Program  หน่วยบัณฑิตศึกษา
  25/ 04/ 2557   ประชาสัมพันธ์คอร์สอบรมภาษาอังกฤษ  หน่วยบัณฑิตศึกษา
  21/ 04/ 2557   ประชาสัมพันธ์คอร์สอบรมภาษาอังกฤษ  หน่วยบัณฑิตศึกษา
Page: 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23

คณะเภสัชศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่
ผู้สนใจเข้าศึกษา

PHARMACY@CMU

คณะเภสัชศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่

Copyright © 2015 Faculty of Pharmacy Chiang Mai University, All rights reserved.
by Information Technology Service Center

Faculty of Pharmacy Chiang Mai University
239, Suthep Road, Muang District, Chiang Mai
Thailand, 50200

ติดต่อสอบถาม โทรศัพท์  053-944342-3  โทรสาร  053-944390

Get it on Google Play