แยกประเภทข่าวสาร 
 

  05/ 11/ 2557   ประชาสัมพันธ์ทุน ?Hong Kong PhD Fellowship Scheme?  หน่วยบัณฑิตศึกษา
  21/ 10/ 2557   Student Exchange Program  หน่วยบัณฑิตศึกษา
  21/ 10/ 2557   OEC Global Education  หน่วยบัณฑิตศึกษา
  08/ 10/ 2557   โครงการแลกเปลี่ยนนักศึกษากับ Mie University (MU)  หน่วยบัณฑิตศึกษา
  08/ 10/ 2557   ประชาสัมพันธ์ DAAD Scholarships 2015/2016 for Doctoral Candidates and Scientists  หน่วยบัณฑิตศึกษา
Page: 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28

คณะเภสัชศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่
ผู้สนใจเข้าศึกษา

PHARMACY@CMU

คณะเภสัชศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่

Copyright © 2015 Faculty of Pharmacy Chiang Mai University, All rights reserved.
by Information Technology Service Center

Faculty of Pharmacy Chiang Mai University
Suthep Road, Suthep, Mueang, Chiang Mai
50200, Thailand

ติดต่อสอบถาม โทรศัพท์  053-944342-3  โทรสาร  053-944390

Get it on Google Play