แยกประเภทข่าวสาร 
 

  04/ 08/ 2557   โครงการ IAESTA Thailand 2558  หน่วยบัณฑิตศึกษา
  03/ 07/ 2557   การเสนอขออนุมัติลงทะเบียนเรียนหลังกำหนดเป็นกรณีพิเศษ  หน่วยหลักสูตรทะเบียนและพัฒนาวิชาการ
  23/ 06/ 2557   ยกเลิกรหัสลงทะเบียนเดิม  หน่วยบัณฑิตศึกษา
Page: 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28

คณะเภสัชศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่
ผู้สนใจเข้าศึกษา

PHARMACY@CMU

คณะเภสัชศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่

Copyright © 2015 Faculty of Pharmacy Chiang Mai University, All rights reserved.
by Information Technology Service Center

Faculty of Pharmacy Chiang Mai University
Suthep Road, Suthep, Mueang, Chiang Mai
50200, Thailand

ติดต่อสอบถาม โทรศัพท์  053-944342-3  โทรสาร  053-944390

Get it on Google Play