แยกประเภทข่าวสาร 
 

  28/ 01/ 2563   ประชาสัมพันธ์การรับสมัครทุน CMU Presidential Scholarship ปีการศึกษา 2563 รอบที่ 2  หน่วยบัณฑิตศึกษา
  23/ 01/ 2562   ประกาศให้ทุนผู้ช่วยสอนและทุนผู้ช่วยวิจัย (TA/RA) ปีการศึกษา 2562  หน่วยบัณฑิตศึกษา
  23/ 01/ 2562   ครงการแลกเปลี่ยน Semtember 2019 intake ณ Osaka University  หน่วยบัณฑิตศึกษา
  23/ 01/ 2562   ประชาสัมพันธ์ทุนศึกษาต่อระดับป.โท/เอก Fulbright Thai Graduate Scholarship  หน่วยบัณฑิตศึกษา
  23/ 01/ 2562   ขอเชิญเข้าร่วมอบรมหัวข้อเรื่อง "การยื่นเอกสารเพื่อขอพิจารณาอนุมัติจริยธรรมการวิจัย คณะเภสัชศาสตร์ และ การเขียนข้อมูลสำหรับผู้เข้าร่วมโครงการวิจัย"  หน่วยบัณฑิตศึกษา
  23/ 01/ 2562   ประชาสัมพันธ์การให้ทุนสนับสนุนโครงการวิจัย  หน่วยบัณฑิตศึกษา
Page: 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28

คณะเภสัชศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่
ผู้สนใจเข้าศึกษา

PHARMACY@CMU

คณะเภสัชศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่

Copyright © 2015 Faculty of Pharmacy Chiang Mai University, All rights reserved.
by Information Technology Service Center

Faculty of Pharmacy Chiang Mai University
Suthep Road, Suthep, Mueang, Chiang Mai
50200, Thailand

ติดต่อสอบถาม โทรศัพท์  053-944342-3  โทรสาร  053-944390

Get it on Google Play