แยกประเภทข่าวสาร 
 

  13/ 03/ 2557   AUN Policy Action Workshop on Health Promotion in Japan and ASEAN  หน่วยบัณฑิตศึกษา
  13/ 03/ 2557   ประชาสัมพันธ์งาน ?IELTS Pre Testing?  หน่วยบัณฑิตศึกษา
  04/ 03/ 2557   มหกรรมงานวิจัยส่วนภูมิภาค  หน่วยบัณฑิตศึกษา
  25/ 02/ 2557   หนังสือรับรองการหักภาษี ณ ที่จ่ายปี 2556  หน่วยการเงินและบัญชี
  21/ 02/ 2557   นโยบายอนุรักษ์พลังงานของมหาวิทยาลัยเชียงใหม่  หน่วยอาคารสถานที่และยานพาหนะ
  24/ 01/ 2557   หนังสือรับรองการหักภาษี ณ ที่จ่ายปี 2556  หน่วยการเงินและบัญชี
Page: 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28

คณะเภสัชศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่
ผู้สนใจเข้าศึกษา

PHARMACY@CMU

คณะเภสัชศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่

Copyright © 2015 Faculty of Pharmacy Chiang Mai University, All rights reserved.
by Information Technology Service Center

Faculty of Pharmacy Chiang Mai University
Suthep Road, Suthep, Mueang, Chiang Mai
50200, Thailand

ติดต่อสอบถาม โทรศัพท์  053-944342-3  โทรสาร  053-944390

Get it on Google Play