แยกประเภทข่าวสาร 
 

  05/ 09/ 2556   ทุน DAAD Scholarships 2014/2015 for Doctoral Candidates and Young Academics and Scientists  หน่วยบัณฑิตศึกษา
  13/ 06/ 2556   ทุน Erasmus Mundus Action 2 โครงการ Lotus III ปี 2013  หน่วยบัณฑิตศึกษา
  29/ 05/ 2556   ทุน The JSPS RONPAKU (Dissertation Ph.D.) Program ประจำปี 2557 (JFY2014)  หน่วยบัณฑิตศึกษา
Page: 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28

คณะเภสัชศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่
ผู้สนใจเข้าศึกษา

PHARMACY@CMU

คณะเภสัชศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่

Copyright © 2015 Faculty of Pharmacy Chiang Mai University, All rights reserved.
by Information Technology Service Center

Faculty of Pharmacy Chiang Mai University
Suthep Road, Suthep, Mueang, Chiang Mai
50200, Thailand

ติดต่อสอบถาม โทรศัพท์  053-944342-3  โทรสาร  053-944390

Get it on Google Play