แยกประเภทข่าวสาร 
 

  21/ 11/ 2555   หลักสูตร Essential Skills for Work&Job Interview  หน่วยบัณฑิตศึกษา
  21/ 11/ 2555   The 12th Hitachi Young Leaders Initiative (HYLI)  หน่วยบัณฑิตศึกษา
  21/ 11/ 2555   Darmasiswa Scholarship Program (Non Degree) for the year 2013/2014  หน่วยบัณฑิตศึกษา
  21/ 11/ 2555   ทุน EMEA Scholarships  หน่วยบัณฑิตศึกษา
  08/ 11/ 2555   ASEAN in Today World 2013  หน่วยบัณฑิตศึกษา
  05/ 10/ 2555   ขอประชาสัมพันธ์ DAAD Program, RISE welweit ausgeschrieben  หน่วยบัณฑิตศึกษา
  05/ 10/ 2555   Call for Candidates Junior Research Fellowship Program  หน่วยบัณฑิตศึกษา
Page: 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28

คณะเภสัชศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่
ผู้สนใจเข้าศึกษา

PHARMACY@CMU

คณะเภสัชศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่

Copyright © 2015 Faculty of Pharmacy Chiang Mai University, All rights reserved.
by Information Technology Service Center

Faculty of Pharmacy Chiang Mai University
Suthep Road, Suthep, Mueang, Chiang Mai
50200, Thailand

ติดต่อสอบถาม โทรศัพท์  053-944342-3  โทรสาร  053-944390

Get it on Google Play