แยกประเภทข่าวสาร 
 

  17/ 08/ 2555   Hong Kong PhD Fellowship Scheme  หน่วยบัณฑิตศึกษา
  01/ 08/ 2555   ทุน The JSPS RONPAKU (Dissertation Ph.D.) Program ประจำปี 2556 (JEY 2013)  หน่วยบัณฑิตศึกษา
  01/ 08/ 2555   NCHU Scholarships for Thailand Outstanding Students  หน่วยบัณฑิตศึกษา
  01/ 08/ 2555   DAAD Scholarships 2013/2014 for Doctoral Candidates and Young Acedemics and Scientists  หน่วยบัณฑิตศึกษา
  11/ 07/ 2555   ขอเชิญเข้าร่วมการอบรม Essential Skills for Work & Job Interview  หน่วยบัณฑิตศึกษา
  25/ 06/ 2555   ทุนอุดหนุนการวิจัยระดับบัณฑิตศึกษา  หน่วยบัณฑิตศึกษา
  15/ 06/ 2555   Call from the UAE: Education Without Borders 26-31 March 2013  หน่วยบัณฑิตศึกษา
  06/ 06/ 2555   ทุน Technology Grants  หน่วยบัณฑิตศึกษา
Page: 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28

คณะเภสัชศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่
ผู้สนใจเข้าศึกษา

PHARMACY@CMU

คณะเภสัชศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่

Copyright © 2015 Faculty of Pharmacy Chiang Mai University, All rights reserved.
by Information Technology Service Center

Faculty of Pharmacy Chiang Mai University
Suthep Road, Suthep, Mueang, Chiang Mai
50200, Thailand

ติดต่อสอบถาม โทรศัพท์  053-944342-3  โทรสาร  053-944390

Get it on Google Play