หลักสูตรเภสัชศาสตรบัณฑิต หลักสูตร 6 ปี
1. การสอบคัดเลือกนักเรียนในเขตพัฒนาภาคเหนือ (โควตา)
2. การคัดเลือกบุคคลเข้าศึกษาในสถาบันอุดมศึกษา (Admissions)
คุณสมบัติเฉพาะเพิ่มเติมจากคุณสมบัติทั่วไปสำหรับคณะเภสัชศาสตร์ (ดูรายละเอียดที่ http:// www.reg.cmu.ac.th) คุณสมบัติเฉพาะสำหรับผู้ที่สมัครเข้าศึกษาคณะเภสัชศาสตร์
 
4. คำถามที่พบบ่อย/Frequency Asked Questions (FAQs)
 
 
   
  -  เภสัชกรอุตสาหกรรม: ฝ่ายผลิต ฝ่ายวิเคราะห์และประกันคุณภาพ ฝ่ายวิจัยและพัฒนา ฝ่ายขึ้นทะเบียน
  -  เภสัชกรโรงพยาบาล: รพ.ศูนย์ รพ.ทั่วไป หรือ รพ.ชุมชน
  -  เภสัชกรชุมชน: ร้านยา สถานพยาบาลระดับปฐมภูมิ
  -  เภสัชกรคุ้มครองผู้บริโภคด้านสาธารณสุข
  -  ผู้ประสานงานการวิจัยทางคลินิก
  -  เภสัชกรการตลาด
  -  อาจารย์
 
 
6. การรับสมัครนักศึกษาคณะเภสัชศาสตร์  มหาวิทยาลัยเชียงใหม่
 

คณะเภสัชศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่
ผู้สนใจเข้าศึกษา

PHARMACY@CMU

คณะเภสัชศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่

Copyright © 2015 Faculty of Pharmacy Chiang Mai University, All rights reserved.
by Information Technology Service Center

Faculty of Pharmacy Chiang Mai University
239, Suthep Road, Muang District, Chiang Mai
Thailand, 50200

ติดต่อสอบถาม โทรศัพท์  053-944342-3  โทรสาร  053-944390

Get it on Google Play