หลักสูตรเภสัชศาสตรบัณฑิต หลักสูตร 6 ปี
1. การสอบคัดเลือกนักเรียนในเขตพัฒนาภาคเหนือ (โควตา)
2. การคัดเลือกบุคคลเข้าศึกษาในสถาบันอุดมศึกษา (Admissions)
คุณสมบัติเฉพาะเพิ่มเติมจากคุณสมบัติทั่วไปสำหรับคณะเภสัชศาสตร์ (ดูรายละเอียดที่ http:// www.reg.cmu.ac.th) คุณสมบัติเฉพาะสำหรับผู้ที่สมัครเข้าศึกษาคณะเภสัชศาสตร์
 
4. คำถามที่พบบ่อย/Frequency Asked Questions (FAQs)
   

ปีการศึกษา
โควตา
Admissions
คะแนนเต็ม
คะแนนเฉลี่ย
คะแนนสูงสุด
คะแนนต่ำสุด
คะแนนเต็ม
คะแนนเฉลี่ย
คะแนนสูงสุด
คะแนนต่ำสุด
2555
700
372.43
403
355
30,000
20,740.1855
21,728.2000
20,387.5000
2556
700
369.59
510
354
30,000
19,423.1477
20,818.5000
18,900.0000
2557
700
378.86
412
361
30,000
19,708.5032
21,480.7000
19,221.9500
2558
700
382.88
488
363
30,000
20,310.16
22,624.60
19,910.00
2559
700
369.49
414
348
30,000
19,351.217
20,256.000
18,908.000

 
 
 
6. การรับสมัครนักศึกษาคณะเภสัชศาสตร์  มหาวิทยาลัยเชียงใหม่
 

คณะเภสัชศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่
ผู้สนใจเข้าศึกษา

PHARMACY@CMU

คณะเภสัชศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่

Copyright © 2015 Faculty of Pharmacy Chiang Mai University, All rights reserved.
by Information Technology Service Center

Faculty of Pharmacy Chiang Mai University
239, Suthep Road, Muang District, Chiang Mai
Thailand, 50200

ติดต่อสอบถาม โทรศัพท์  053-944342-3  โทรสาร  053-944390

Get it on Google Play