“กฐินรวมใจ เภสัช มช”

เพื่อสร้างโบสถ์วัดป่าธรรมแสงทอง ต.ป่าแป๋ อ.แม่แตง จ.เชียงใหม่

วันอาทิตย์ ที่ 8 ตุลาคม 2560 (แรม 3 ค่ำ เดือน 11)


            ปีพุทธศักราช 2560 คณะฯ ได้รับเป็นเจ้าภาพงานพิธีทอดกฐินที่วัดป่าธรรมแสงทอง ต.ป่าแป๋ อ.แม่แตง จ.เชียงใหม่ ซึ่งเป็นงานบุญใหญ่ครั้งแรกที่คณะฯ จะได้จัดขึ้น นับตั้งแต่มีการจัดตั้งคณะฯ มาเป็นเวลาห้าสิบกว่าปี จุดมุ่งหมายของการทำบุญในครั้งนี้คือการร่วมสร้างโบสถ์ที่วัดป่าธรรมแสงทอง ซึ่งเชื่อมั่นว่าจะเป็นงานพุทธศิลป์คู่แผ่นดินอีกชิ้นหนึ่ง
            โดยในงานนี้เจ้าภาพได้แก่ คณะเภสัชศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่(คณาจารย์ บุคลากร นักศึกษาเภสัชศาสตร์ ทั้งในอดีตและปัจจุบัน) กรรมการมี 2 ชุด ได้แก่ กรรมการที่ปรึกษาได้เรียนเชิญท่านอาจารย์สสี ปันยารชุน เป็นประธาน และท่านอาจารย์นิพนธ์ ตุวานนท์ เป็นรองประธาน คณะกรรมการประกอบไปด้วย อดีตคณบดี คณะกรรมการที่ปรึกษาคณะฯ คณะกรรมการอำนวยการของคณะฯ ฯลฯ และกรรมการดำเนินการ ได้แก่ คณบดี ผู้บริหาร และตัวแทนรุ่นทุกท่าน
            จึงอยากขอเรียนเชิญทุกท่านร่วมงานบุญใหญ่นี้ร่วมกัน ด้วยเจตนาที่สำคัญคือ การสร้างโบสถ์ที่เปรียบเหมือนครรภ์ที่ให้กำเนิดพระภิกษุ และพวกเราชาวเภสัช มช ทุกท่านจะได้ทำบุญร่วมกับท่านอาจารย์สสี ปันยารชุน ผู้ก่อตั้งคณะเภสัชศาสตร์ ที่ท่านเป็นเสมือนมารดาที่ให้กำเนิดแก่เราให้เป็นเภสัชกร มช.ทุกคน
            โอกาสดังกล่าว ทางวัดได้แจ้งว่า พระเทพปริยัติมงคล (หลวงปู่โอภาส โอภาโส) วัดจองคำ อ.งาว จ.ลำปาง ท่านได้เมตตาเป็นประธานฝ่ายสงฆ์ และรองประธานฝ่ายสงฆ์ ได้แก่ หลวงพ่อรักศักดิ์ ฐิโตภาโส ซึ่งท่านได้เป็นผู้ก่อตั้งและเป็นเจ้าอาวาสวัดป่าธรรมแสงทอง สำหรับประวัติโดยย่อของวัดป่าธรรมแสงทองและหลวงพ่อรักศักดิ์ ฐิโตภาโส มีดังต่อไปนี้
            วัดป่าธรรมแสงทอง
            เริ่มสร้างเป็นวัด สายปฏิบัติ มาได้ 15 ปี โดย หลวงพ่อรักศักดิ์ เป็นผู้ก่อตั้งบุกเบิก ด้วยปณิธาน ที่มุ่งมั่นว่า จะเป็นสถานที่วิเวก และสัปปายะ สำหรับผู้ที่ค้นหาสัจจะธรรม แห่งชีวิต บริเวณวัด มีสภาพความเป็นป่า ต้นไม้ใหญ่ และเล็ก เติบโตร่วมกันอย่างสมบูรณ์ เสนาสนะ ก็ปลูกสร้างอย่างสมถะ กลมกลืนกับสภาพป่า และสิ่งปลูกสร้างที่สำคัญ ที่เป็นหัวใจของวัด...ก็คือ โบสถ์ หลวงพ่อรักศักดิ์ ท่านได้ออกแบบ และมุ่งเน้นความประณีต โดยใช้ศิลปะแนวล้านนา ประยุกต์ร่วมกับพุทธศิลป์ ทำให้โบสถ์ มีความสวยงาม อ่อนช้อย ใช้ประโยชน์ได้จริง ถูกต้องตรงตามพระธรรมวินัย โดยโบสถ์ มีขนาด 6×16 เมตร ตัวโครงสร้างเป็นปูน แล้วประดับตกแต่ง ทั้งภายนอก ภายใน ฝ้า เพดาน ด้วยไม้สัก และไม้อื่น ๆ ฝาผนัง ภายใน ภายนอก มีการแกะสลัก เป็นพุทธประวัติพระพุทธเจ้า ครูบาอาจารย์ แล้วลงรัก ปิดทอง รายละเอียดงานศิลป์ มีมาก ต้องใช้เวลาในการทำมากเช่นกัน แต่ด้วยกำลังกาย กำลังใจ และกำลังศรัทธาทำให้โบสถ์หลังนี้ และวัดป่าธรรมแสงทอง เจริญก้าวหน้า ไปเรื่อย ๆ วัดเป็นที่พึ่ง...ของทุก ๆ สรรพชีวิต...ทุก ๆ เวลา...

            สารคดีวัดป่าธรรมแสงทอง

            วัดป่าธรรมแสงทอง https://www.phuttha.com

            ในระยะเวลาที่ผ่านมา หลวงพ่อรักศักดิ์ท่านได้มีส่วนร่วมอย่างสำคัญในการสร้างศาสนวัตถุเพื่อสืบสานพระพุทธศาสนาที่มีคุณค่าอย่างสูงยิ่ง ในประเทศไทย 3 แห่งด้วยกัน
           1. พระใหญ่ พุทธอุทธยานยอดเขานาคเกิด ภูเก็ต กดชม
           2. พระมหาเจดีย์พุทธคยา ณ. วัดจองคำ อ.งาว จ. ลำปาง ที่ได้ถอดแบบมาจากประเทศอินเดีย โดยมีขนาดใหญ่กว่าองค์จริงเพียงเล็กน้อย หลวงพ่อรักศักดิ์ (พระรูปที่อยู่ด้านขวามือของหลวงปู่โอภาสในคลิปวิดิโอ) ได้เล่าให้ฟังว่า ท่านได้ร่วมเดินทางไปอยู่ที่พุทธคยา ที่ประเทศอินเดีย เป็นเวลา 5 วัน เพื่อเก็บภาพถ่ายและข้อมูลของมหาเจดีย์พุทธคยาองค์จริง และได้กำกับดูแลการก่อสร้างจนแล้วเสร็จทันในเวลาที่หลวงปู่โอภาสท่านได้กำหนดไว้ โดยในช่วงเดือนสุดท้าย ในบางวันท่านทำงานตั้งแต่แปดโมงเช้าจนถึงตีห้าของอีกวันหนึ่ง กดชม
          3. วัดป่าธรรมแสงทอง เป็นศาสนสถานที่หลวงพ่อรักศักดิ์ท่านมีความตั้งใจสร้างเป็นแห่งที่สาม โบสถ์เป็นรูปคล้ายเรือสำเภาที่ท่านได้แรงบันดาลใจมาจากพุทธประวัติ เรื่องพระมหาชนก มีขนาดกว้างหกเมตรและยาวสิบหกเมตร ผนังโดยรอบภายในพระอุโบสถเป็นไม้สักแกะสลักเป็นภาพพระพุทธประวัติ ตั้งแต่พระพุทธเจ้าประสูติจนถึงปรินิพพาน งานแกะสลักทั้งหมดทำโดยช่างฝีมือเพียงคนเดียวเพื่อให้งานพุทธศิลป์มีความประณีตและกลมกลืนกันทั้งหมด จึงต้องใช้เวลานาน บานประตูหน้าพระอุโบสถทำด้วยไม้สัก ด้านซ้ายแกะสลักเป็นรูปในหลวง รัชกาลที่ 9 ตอนทรงผนวช และด้านขวาเป็นรูปในหลวงรัชการที่ ๙ ในขณะที่ท่านทรงประกอบพระราชกรณียกิจ หลังการแกะสลักเสร็จสิ้นสมบูรณ์ จะเป็นการลงรักปิดทอง โดยหลวงพ่อรักศักดิ์ พระสงฆ์ และแม่ชี รวมทั้งหมด 3 รูป จะเป็นผู้ทำเองทั้งหมด (คาดว่าจะใช้เวลาอีกไม่น้อยกว่า 1 ปี) หลวงพ่อรักศักดิ์ได้วางเป้าหมายไว้ว่าพระอุโบสถแห่งนี้จะใช้เวลาก่อสร้างจนเสร็จเรียบร้อยสมบูรณ์ทั้งหมดในเวลา 6 ปี ถึงแม้งานโครงสร้างจะแล้วเสร็จไปแล้วเป็นส่วนใหญ่ แต่ยังเหลืองานด้านศิลปกรรมที่ต้องอาศัยระยะเวลาและความปรานีต รวมถึงต้องใช้งบประมาณอีกเป็นจำนวนมาก จึงเป็นโอกาสดีที่พวกเราทุกคน คณาจารย์ บุคลากร ศิษย์เก่า รวมถึง นักศึกษาและผู้ปกครอง คณะเภสัชศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ และผู้มีจิตศรัทธาทุกท่าน จะได้ร่วมกันทำบุญเพื่อสืบสานพระพุทธศาสนาในครั้งนี้ โดยขอนำภาพถ่ายของพระอุโบสถในปัจจุบันส่วนหนึ่งมาให้ทุกท่านได้รับทราบกัน

กำหนดการ
“กฐินรวมใจ เภสัช มช”

เพื่อสร้างโบสถ์วัดป่าธรรมแสงทอง ต.ป่าแป๋ อ.แม่แตง จ.เชียงใหม่
วันอาทิตย์ ที่ 8 ตุลาคม 2560 (แรม 3 ค่ำ เดือน 11)

8.30 น.
ถวายภัตตาหารแด่พระภิกษุสงฆ์
9.00 น.
เชิญญาติโยมรับประทานอาหาร ณ โรงทาน
10.30 น.
เชิญญาติโยมพร้อมเพรียงกันบนศาลาพิธีเพื่อถวายผ้าพระกฐิน
11.00 น.
พระเดชพระคุณ พระเทพปริยัติมงคล แสดงธรรมเทศนา 1 กัณฑ์ และให้พร
ขอปิดการแจ้งโอนเงินทำบุญผ่านระบบออนไลน์


ทางคณะฯ ต้องขอปิดบริการการแจ้งโอนเงินทำบุญผ่านระบบออนไลน์ เพื่อทำการสรุปยอดเงิน และจัดซื้อ cashier cheque ในลำดับต่อไป
สรุปยอดเงินทำบุญตาม cashier cheque เป็นเงิน 801,319.93 บาททั้งนี้ ยังมียอดเงินร่วมทำบุญเพิ่มเติม หลังจากที่ได้ออก cashier cheque แล้ว
ซึ่งทางคณะฯ จะได้แจ้งรายละเอียดต่อไป

ทางคณะฯ ขออนุโมทนากับทุกท่านที่ได้ร่วมทำบุญกันมา ณ.โอกาสนี้
ขออำนาจคุณพระศรีรัตนตรัยและสิ่งศักดิ์สิทธ์ที่ท่านนับถือได้ปกป้องคุ้มครองทุกท่านให้มีความสุขกายสุขใจ
คิดประสงค์สิ่งใดในสิ่งอันดีงาม ขอให้ได้สมดังหวังทุกประการ

รายนามผู้ร่วมทำบุญ


ลำดับที
นามผู้ร่วมทำบุญ
จำนวนเงินร่วมทำบุญ
1
ICON Clinical Research (Thailand) Limited
3,460.00
2
กนก พรายมี
100.00
3
กรรณิกา เทิดพงษ์สกุล
100.00
4
กรรณิการ์ วงศ์ไพศาลลักษณ์
100.00
5
กรรณิการ์. สมกอง
100.00
6
กลุ่มงานคบส. สสจ.แพร่
600.00
7
กลุ่มงานคุ้มครองผู้บริโภค สสจซเชียงใหม่
630.00
8
กลุ่มงานเภสัชฯ รพ.บ้านโฮ่ง ลำพูน
530.00
9
กษมน นิธิประยูร
100.00
10
กองกฎหมาย มช.
55.00
11
กองพัฒนานักศึกาา สำนักงานมหาวิทยาลัย ใช.
131.25
12
กองอาคารสถานที่และสาธารณูปโภค
40.00
13
กัญธิดา ตันเจริญ
1,000.00
14
คณะทันตแพทยศาสตร์
1,000.00
15
คณะวิศวกรรมศาสตร์ มช.
300.00
16
คณะเกษตรศาสตร์ มช.
1,000.00
17
คณะแพทยศาสตร์ มช.
2,000.00
18
ครอบครัว กิติกรรณากรณ์
1,000.00
19
ครอบครัว ศรีสมเพชร
100.00
20
ครอบครัว อนันตวรสกุล
500.00
21
ครอบครัว แสงประยูรพร
2,000.00
22
ครอบครัวนางสาววิตสุดา ฤทธาภรณ์
100.00
23
ครอบครัวพวงประทุม
5,000.00
24
ครอบครัวร่มเย็น
100.00
25
ครอบครัวเสรีรัตน์-ดารา
300.00
26
คุณกัญญ์จรีย์ พระสิงห์
1,000.00
27
คุณกิมเฮี๊ยะ ศรีพิพิธโภคา และครอบครัว
3,000.00
28
คุณจริยา ศิริพูนทรีพย์
20.00
29
คุณฉัตรนภา สอนสิงห์
500.00
30
คุณนวภรณ์ สมิหลัง
1,000.00
31
คุณนิตยา เจริญศรี
2,000.00
32
คุณประทานพร ประพฤติดี
1,000.00
33
คุณพงศ์เมธี-เจนจิรา-ณิชามณ จงรักษ์วนิช
900.00
34
คุณภัทริศ ติลกเลิศ
500.00
35
คุณวรรณิดา เกียรติวราธนดล
500.00
36
คุณวันดา พงษ์ไพโรจน์
1,000.00
37
คุณวิศิษฎ์ - แสงดาว คุตติกุล เชื้อมโนชาญ
1,000.00
38
คุณวีณา วิริยะศาลชัย
1,040.00
39
คุณสุพัฒน์ เฮงสกุล
1,000.00
40
คุณสุวรรณ-คุณพูนทรัพย์ สุตัณฑวิบูลย์ พร้อมครอบครัว
1,000.00
41
คุณสุเวช เวชอภิกุล
500.00
42
คุณอนัญญา ฉัตรานันท์
2,000.00
43
คุณอลิศราพ์ เสี้ยวภูเขียว
1,000.00
44
คุณอำไพ หาญไกรวิไลย์
5,000.00
45
คุณเบญจพร เหรียญทรัพย์ดี
500.00
46
คุณแม่จินตนา สุพงศ์พัฒนกิจ พร้อมครอบครัว
100.00
47
คุณแม่พรรณี ศรีวงค์ พร้อมด้วยครอบครัว
40.00
48
คุณแม่มุ้ยอิม แซ่เฮ้ง - พญ.ธิดาพร ยศวิมลวัฒน์ และครอบครัว
50,000.00
49
คุณแม่หน่อ แซ่ปุง พร้อมลูกหลาน
2,400.00
50
คุณไพโรจน์-คุณไวสาร์ จันทร์งามจรัส
10,000.00
51
งานการเงิน การคลังและพัสดุ
95.00
52
งานการเงินกองคลัง สำนักงานมหาวิทยาลัย
261.00
53
งานกำหนดและแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่ง กองบริหารงานบุคคล มหาวิทยาลัยเขียงใหม่
200.00
54
งานทุนและบริการ กองพัฒนานักศึกษา
82.00
55
งานธุรการ กองคลัง สำนักงานมหาวิทยาลัย
86.75
56
งานนักศึกษาการศึกษาพิเศษ
83.00
57
งานบริการจ่ายยาผู้ป่วยใน กลุ่มงานเภสัชกรรม รพ.นครพิงค์ จ.เชียงใหม่
100.00
58
งานบริหารโรงพยาบาล มหาราชนครเชียงใหม่
181.00
59
งานบัญชี กองคลัง สำนักงานมหาวิทยาลัยเชียงใหม่
170.00
60
งานพัฒนาระบบบริหารงานคลัง กองคลัง มหาวิทยาลัยเขียงใหม่
90.00
61
งานออกแบบและก่อสร้าง
200.00
62
งานเงินเดือนและสวัสดิการ กองคลัง มหาวิทยาลัยเชียงใหม่
285.00
63
งานเภสัชกรรมปฐมภูมิและงานบริบาลเภสัชกรรมผู้ป่วยใน
180.00
64
งานเวชระเบียนและสถิติ รพ.มหาราชนครเชียงใหม่
306.00
65
งานแผนยุทธศาสตร์ กองแผนงาน สำนักงานมหาวิทยาลัย มช.
90.00
66
จงจิต อ้อยบำรุง
50.00
67
จันทร์เพ็ญ
100.00
68
จันทร์เพ็ญ ชัยชนะ
22.00
69
จารุณี กิจดำรงธรรม
100.00
70
จารุรินทร์ ธีตรานนท์
100.00
71
จำนงค์ และสุพัตรา เหลือทรัพย์
500.00
72
จินดา ภิโล
200.00
73
จินตนา-สิทธา สภาวจิตร
500.00
74
จุฑาทิพย์ พร้อมครอบครัว
100.00
75
จุฑามาส ลี้จากภัย ชาญวิทย์ สมชัย เตธัสศรีวัฒนาและครอบครัว สมบูรณ์และครอบครัว วนิดาและกำพล วิริยะธนางกูร พี่ทิพย์ เจสซี พี่กบซากุระ วิโรจน์และด.ญ.เขมาพร เลิศเจริญพร ก๊กนั้ง แซ่ฉั่ว สมทรง หนูทอง
1,550.00
76
จุรีรัตน์ สัญญาลักษณ์
100.00
77
จุฬาภรณ์ ขันทองดี
40.00
78
ชมรมร้านขายยาจังหวัดเชียงใหม่
2,000.00
79
ชมรมศิษย์เก่ามงฟอร์ต 08
1,200.00
80
ชลธิชา ทองยอดเครือง
100.00
81
ชัยสิทธิ์ บรรจงประเสริฐ
200.00
82
ณพัณณ์ภัค ณปัณณ์พส พร้อมครอบครัว
200.00
83
ณัขฌา ปวงคำ
20.00
84
ด.ช.นรภัทร - ด.ช.ธีทัต หวังซื่อกุล
300.00
85
ด.ช.ปฤษฎี แปงบุญเลิศ
20.00
86
ด.ญ.ปุณณดา คำมุงคุณ
20.00
87
ดร.สมทบ พาจรทิศ
500.00
88
ดรุณี โตวิเชียร
100.00
89
ดวงทิพย์ อวดร่าง
100.00
90
ดวงพร ชัชวารี
200.00
91
ดิน ไตรลักษณ์
500.00
92
ดุลฑิพัทธ์ ตั้งวงศ์ศิริ
1,000.00
93
ทัศนีย์ หลวงอ่อนใจ
59.00
94
ธ.กรุงเทพ สาขาถนนสุเทพ
510.00
95
ธนรัตน์ ทนนวงศ์
300.00
96
ธรรมิกา กรเพ็ชร์
100.00
97
ธัชชนก จรรยานุภาพ
1,000.00
98
ธิติภัทร ศิริโชคชัยมงคล
50.00
99
ธีระ ชัยพิริยะศักดิ์
200.00
100
ธุรการวิชาเคมี
100.00
101
น.ส.จริยา พจนเสนี
900.00
102
น.ส.ปุณญานุช เรือนทา
100.00
103
น.ส.ยุพาดา ศรเมืองมูล
20.00
104
น.ส.สิริมนต์ รุ่งศรีทอง
1,000.00
105
นครินทร์ ภูมาสน
20.00
106
นงนุช ลิขิตพงษธร
1,000.00
107
นงราม อภิชัย
50.00
108
นต ทพญ สุทธิลักษณ์ จิตรวาณิช
100.00
109
นพ.ภก.ดอนรัตน์ ไม้ประดิษฐ์
2,000.00
110
นพ.ภก.เพ็ชรณรงค์ ส่งศิริ
1,000.00
111
นพ.สุพจน์ วุฒิการ
200.00
112
นรีกานต์ เครือพิมน
50.00
113
นวนนท์ วงค์สุวรรณ์
100.00
114
นวลศรี แสงวารี(ศรีรุ่งโรจน์)
4,000.00
115
นักศึกษาชั้นปีที่1 คณะเภสัชศาสตร์
837.25
116
นักศึกษาชั้นปีที่2 คณะเภสัชศาสตร์
895.25
117
นักศึกษาชั้นปีที่3 คณะเภสัชศาสตร์
999.00
118
นักศึกษาชั้นปีที่4 คณะเภสัชศาสตร์
850.00
119
นักศึกษาชั้นปีที่5 คณะเภสัชศาสตร์
997.75
120
นันทนา มโนพรม
20.00
121
นางกนกอร - ด.ช.ฐิตะวัฒน์ และนายฐิติวัฒน์ แสนอางา
300.00
122
นางกรองจิตต์ ยิ้มไพบูลย์
500.00
123
นางกรุณา บุญญพันธุ์
100.00
124
นางกาญจนา สุมณศิริ พร้อมครอบครัว
50.00
125
นางกุลธวัช เซี่ยงวงษ์
200.00
126
นางขจรจิตร์ ส่งไพศาล
5,640.00
127
นางจริยา คำบุญเรือง
20.00
128
นางจันทร์ตรี นายวรรณชัย. มายัง
60.00
129
นางจินตนา เสียมภักดี
100.00
130
นางจุฑารัตน์ สีหานาม
100.00
131
นางณัฐลักษณ์ บูรณศิลปิน
20.00
132
นางณิชชาอร บุญบุตร
200.00
133
นางดวงเดือน แก้วดวงแสง
500.00
134
นางดวงเดือน ไชยลังการ์
1,000.00
135
นางทา ปวงคำ
20.00
136
นางนงนุช ทองอ่อน
100.00
137
นางนฤมล ศศิธร
100.00
138
นางนิตญา ภัทรเลาห
1,000.00
139
นางนิวาศ วงค์คำ พร้อมด้วยครอบครัว
100.00
140
นางบัณฑิตา ธีรวงศ์กิจ
5,000.00
141
นางปรัศนี ต๊ะใส
100.00
142
นางพรทิพย์ มธุรวาทิน - จินตรา กลิ่นประยูร
600.00
143
นางพัชรา วัชระชัยชัยสุรพล - นางจันทรา - นายสำราญ ภาษิตวิไลธรรม
500.00
144
นางภักดิ์ดี นาคออน
100.00
145
นางมานี ดำรงศักดิ์
2,000.00
146
นางยุพาพรรณ - นายนิรุทธิ์ คำมุงคุณ
200.00
147
นางรวิภา วงศ์บุศยรัตน์
500.00
148
นางฤดี เสาวคนธ์
500.00
149
นางวรรณา กาบศรี
100.00
150
นางวไล อมาตยกุล
2,000.00
151
นางศรีนวล สุภัควงค์
200.00
152
นางศันสุนีย์ แต้ตระกูล
100.00
153
นางศิภาพร บุญยืน
100.00
154
นางศิรดา กลิ่นน้อย
100.00
155
นางศิวพร วิญญา
1,000.00
156
นางศุจินันท์ คงอยู่
20.00
157
นางศุภลักษณ์ นายประสาตร์ นายภัทร น.ส.ปดิวรดา ล้อมลาย
100.00
158
นางสังเวียน เทิดพงษ์สกุล พร้องครอบครัว
100.00
159
นางสางประภา เจริญผล
100.00
160
นางสาปรียานุช อินทะปัด พร้อมครอบครัว
100.00
161
นางสาริกา สุระนาถ
20.00
162
นางสาวกุลรภัส แสงวณิช
50.00
163
นางสาวกุสุมา ภาคภูมิ
100.00
164
นางสาวขวัญฤทัย โอตอุโมงค์ พร้อมครอบครัว
50.00
165
นางสาวจตุพร กิติคุณ
100.00
166
นางสาวจันจิรารุจิรวณิช และครอบครัว
200.00
167
นางสาวจันทกานต์ ราชจำเริญ
300.00
168
นางสาวจิราภรณ์ ชัยมงคล พร้อมครอบครัว
100.00
169
นางสาวชนากานต์ คำแก้ว
50.00
170
นางสาวช้อน ราเชนทร์ บุกบุญ
100.00
171
นางสาวชุติมา หงษ์วิเศษ
200.00
172
นางสาวณัฐชนก บัวภิบาล
500.00
173
นางสาวทัศพร จันทนานุวัฒน์กูล
100.00
174
นางสาวทัศรินทร์ จักรเพชร
100.00
175
นางสาวธัญนันท์ ราชภัณฑ์ นางสาวปิยะฉัตร สาหัสชาติ นางนุชสาคร เขมะศิริ
60.00
176
นางสาวนภัสวรรณ สรรสวาสดิ์
500.00
177
นางสาวนันนธี จอมนงค์
100.00
178
นางสาวปพิชญา คำปา
100.00
179
นางสาวประภัสสร แสงศรีจันทร์
100.00
180
นางสาวปรัศนีย์ ศรีพลวารี
50.00
181
นางสาวปราณิศา มหัตนิรันดร์กุล
500.00
182
นางสาวปรียารัตน์ กาวิจันทร์ พร้อมครอบครัว
100.00
183
นางสาวปารวี คัมภิรานนท์ พร้อมครอบครัว
1,000.00
184
นางสาวผุสดี สุคนธมาน
100.00
185
นางสาวผุสดี ใจชุ่มใจ พร้อมครอบครัว
120.00
186
นางสาวพงศิธร ถูกแผน
3,000.00
187
นางสาวพัชรรักษ์ ใจคำปิง พร้อมครอบครัว
100.00
188
นางสาวพิชญ์สินี สังข์น้อย
140.00
189
นางสาวภคภรณ์ ก่อเกิด
100.00
190
นางสาวมณฑาทิพย์ ตระการรัตน์สันติ
50.00
191
นางสาวมัตติการ์ คำปา
100.00
192
นางสาวรสสุคนธ์ สุขสบาย พร้อมครอบครัว
200.00
193
นางสาววกกรณ์ และนายกฤศ เล้ารัตนานุรักษ์
40.00
194
นางสาววจี ทิพรส
400.00
195
นางสาววราวรรณ ปัญญานะ พร้อมครอบครัว
40.00
196
นางสาววัชรี ศรีประจวบ
520.00
197
นางสาววันวิสาข์ สุริยะ
100.00
198
นางสาววันเพ็ญ ศุภวิริยกุล
500.00
199
นางสาวศรีสล้าง แก้ววิชิต
500.00
200
นางสาวศิริขวัญ มะโนคำ และ นางสาวลำพึง วรรณต๊ะจักร
100.00
201
นางสาวสรัญญา สมิทธารักษ์
1,000.00
202
นางสาวสังวาล วรรณกุล
135.00
203
นางสาวสุกัลยา วงค์อาม พร้อมครอบครัว
20.00
204
นางสาวสุภรัตน์ เชาวน์เกษม
50.00
205
นางสาวสุภาภรณ์ สุริยาสาคร นายสรพล สุริยาสาคร นายภูมรินทร์ สุริยาสาคร
300.00
206
นางสาวอุมาพร ปัญญา
200.00
207
นางสาวอุมาพร ภูสด
200.00
208
นางสาวเตือนใจ จันทรังษี
100.00
209
นางสาวเนธีญา เค้าคนธ์
500.00
210
นางสาวเบญจรัตน์ ธารารักษ์ และนางสาวมัณฑา ฟองตัน
100.00
211
นางสาวแจ่มจันทร์ วงค์จันทร์
300.00
212
นางสาวโสมศิริ สมถวิล
100.00
213
นางสาวใจปอง คุณประดิษฐ์ พร้อมครอบครัว
50.00
214
นางสุคนธา ศิรมลพิพัฒน์
5,000.00
215
นางสุดาลักษณ์ พุทธวงศ์
20.00
216
นางอรกานต์ ไชยนาง
100.00
217
นางอรผินท์ วิบุลสันติ
200.00
218
นางอัมพร ยะบึง - นางบุษกร คำปิน
200.00
219
นางอุสา อุ่นเมือง
100.00
220
นางอุไร ดวงจันทร์
50.00
221
นางอุไรวรรณ แอ็บบลิ่ง
1,000.00
222
นางเบญจรัตน์ เลิศชูสกุล
1,000.00
223
นางเฮมวล นันท์ศุภวัฒน์และครอบครัว
500.00
224
นางไพลิน อินต๊ะใหม่
500.00
225
นาตยา หวังนิรัติศัย
200.00
226
นายกิตติพงศ์ สารขาว
20.00
227
นายกิตติศักดิ์ โชติช่วง
100.00
228
นายคณิต ไชยลังการ์
1,000.00
229
นายจตุพงษ หงษ์วิเศษ - น.ส.อรตี ฤทธิสร
1,000.00
230
นายจิรศาสตร์ ไชยเลิศ
1,000.00
231
นายฐปณวัชญ์ ปันแก้ว
100.00
232
นายณรงค์พร ผังวิวัฒน์
100.00
233
นายดรุณ - นางคอย หงษ์วิเศษ
500.00
234
นายดำรงค์ และนางผิน พฤติวรพงศ์กุล
1,000.00
235
นายทรงชัย ยศวิมลวัฒน์
2,000.00
236
นายธวัช ทวีสุขเสถียร
3,000.00
237
นายนพสิทธิ์ - นางนันท์ลภัส ขันตี
500.00
238
นายบรรหาร ต้นธีรวงศ์
1,000.00
239
นายประคองชัย ปิติชัยชาญ
1,000.00
240
นายประวิทย์ สุวรรณ
200.00
241
นายพงศ์ เลิศชูสกุล
1,000.00
242
นายพลเชฏฐ์ รุ่งวิทยาวุฒิกุล
799.00
243
นายพลแก้ว วัชระชัยสุรพล และครอบครัว
500.00
244
นายพีระ ปัตตะพงศ์ นางจิตสรา ปัตตะพงศ์ นางสาวณิชาภัทร ปัตตะพงศ์ นางสาวสรัลชนา ปัตตะพงศ์
2,000.00
245
นายมงคล เตจ๊ะ
50.00
246
นายมงคล. อริยะเครือ พร้อมครอบครัว
100.00
247
นายยุทธ ปวงคำ
20.00
248
นายรัศมี-นางวรัตรา แก้ววิชิต
500.00
249
นายวงศ์ พะโคดี
500.00
250
นายวัลลภ วีชะรังสรรค์
500.00
251
นายวาธีร์ วิรุฬท์รัตน์
1,000.00
252
นายวิชาญ นางอรวรรณ เงยวิจิตร
50.00
253
นายวิทยา ปวงคำ
20.00
254
นายวิมล คำบุญเรือง
60.00
255
นายวิษณุ เทพศิริ
1,100.00
256
นายวิโรจน์ สิงห์ธรรมรักษ์
500.00
257
นายวีระ ชุติพงษ์ไพโรจน์
100.00
258
นายสมพงษ์ ชนะกอก
100.00
259
นายสมศักดิ์ กิติเรืองแสง
500.00
260
นายสมเพชร นางอรพินท์ ไชยวุฒิ
100.00
261
นายสาธิต-นางศรีวิไล เจริญเมือง พร้อมครอบครัว
100.00
262
นายสุทธิภัทร จันทร์จุลเจิม
20.00
263
นายสุรพงษ์ หาญไกรวิไลย์
5,000.00
264
นายสุรพล วงค์หาญ
60.00
265
นายสุรศักดิ์ นางสุภาพ ดช.สหฤท เทียบรัตน์
200.00
266
นายสุวัฒน์ งามดี
500.00
267
นายอธิวัฒน์-ดร.ภญ.นฤพร-น.ส.มีเรณี สุตัณฑวิบูลย์
1,000.00
268
นายอนุพันธ์ ปัญญาทอง
100.00
269
นายอภิรักษ์ วัฒนสุโรโรจน์
500.00
270
นายอำนาจ อยู่ใน
1,000.00
271
นายเกรียงไกร ใจโส
100.00
272
นายเจริญ - นางจันทร์แก้ว - ด.ญ.นันณภัทร ปัญญา
400.00
273
นายเฉลิม สุภักวงศ์
200.00
274
นายเรืองศักดิ์ ส่งไพศาล
1,000.00
275
นายแก้ว ปวงคำ
20.00
276
นายโกศล นางวันดา คำปา พร้อมครอบครัว
100.00
277
นายโอวาท ต๊ะใส
100.00
278
นิตยา จันทึง พร้อมครอบครัว
50.00
279
นิธิมา คารมปราชญ์
500.00
280
บ.กิฟฟารีนสกายไล์แลบบอราทอรี่แอนด์เฮลท์แคร์ จำกัด
2,200.00
281
บริษัท ผลิตภัณฑ์สมุนไพรไทย จำกัด
500.00
282
บริษัท มิลลิเมด จำกัด
10,000.00
283
บริษัท โพสเฮลท์แคร์ จำกัด
10,000.00
284
บริษัท โรงงานเภสัชกรรม แอตแลนติค จำกัด
2,000.00
285
บุคลากร สำนักงานหอพักนักศึกษา
894.00
286
บุคลากรคณะสถาปัตยกรรมศาสตร์ มช.
300.00
287
บุปผา ญาณะตาล. คณะบริหารธุรกิจ มช.
200.00
288
บุศรพันธุ์ เทียนประสิทธิ์
1,000.00
289
ประภัสสร มัณฑารัตน์
200.00
290
ประภัสสรา เลือดทหาร
100.00
291
ประภาส - ณิชกานต์ ภูเวียง
500.00
292
ประเสริฐ-เพลินใจ-พิรัฐฎิมา วชิระปราการสกุล
500.00
293
ปิยพร มานะกิจ
100.00
294
ปิยะบุตร - วรดนู - มาโนช - วิมล นาคสาทา
140.00
295
ปุ้ย กับ ปอง
200.00
296
ผศ.ดร.พัชรี ดวงจันทร์
1,000.00
297
ผศ.ดร.พิชญา พูลลาภ
500.00
298
ผศ.ดร.ภก.ทรงวุฒิ ยศวิมลวัฒน์
10,000.00
299
ผศ.ดร.ภก.สกนธ์ สุภากุล
10,000.00
300
ผศ.ดร.ภก.สยาม แก้ววิชิต
10,000.00
301
ผศ.ดร.ภก.สุระรอง - ผศ.ดร.ภญ.ดุจฤดี ชินวงศ์
500.00
302
ผศ.ดร.ภก.อภิสิทธิ์ ฉัตรทนานนท์
1,000.00
303
ผศ.ดร.ภญ.พักตร์วิภา สุวรรณพรหม และครอบครัว
500.00
304
ผศ.ดร.ภญ.รัตนาภรณ์ อาวิพันธ์
4,000.00
305
ผศ.ดร.ภญ.วรรณา ศรีวิริยานุภาพ
1,000.00
306
ผศ.ดร.ภญ.วันดี ญาณไพศาล
1,000.00
307
ผศ.ดร.ภญ.สรกนก วิมลมั่งคั่ง
500.00
308
ผศ.ดร.ภญ.สุนทรา เอกอนันต์กุล และครอบครัว
500.00
309
ผศ.ดร.ภญ.สุนทรี สัมฤทธิ์โชค
400.00
310
ผศ.ดร.ภญ.อำไพ พฤติวรพงศ์กุล
1,000.00
311
ผศ.ดร.ภญ.เพ็ญศักดิ์ จันทราวุธ
500.00
312
ผศ.ดร.ศรีสุวรรณ นฤนาทวงศ์สกุล
500.00
313
ผศ.ดร.สุจินดา ศรีวัฒนะ
1,000.00
314
ผศ.ดร.สุทัศน์ สุระวัง
300.00
315
ผศ.ภก.วีรศักดิ์ และ รศ.ภญ.พรทิพย์ เชื้อมโนชาญ
1,000.00
316
ผศ.ภญ.ปาจรีย์ ศรีอุทธา
1,000.00
317
ฝ่ายริการวิชาการห้องพัก และห้องประชุม
240.00
318
ฝ่ายส่งเสริมการจัดการเรียนการสอนสำนักพัฒนาคุณภาพการศึกษา
100.00
319
ฝ่ายส่งเสริมการพัฒนาหลักสูตรสำนักพัฒนาคุณภาพการศึกษา
98.00
320
ฝ่ายส่งเสริมมาตราฐานและประกันคุณภาพการศึกษา สำนักพัฒนาคุณภาพการศุกษา มช.
120.00
321
พนักงานบริษัท ฟาร์มาเวย์ จำกัด
440.00
322
พนักงานบริษัท เภสัชกรรมศรีประสิทธิ์ จำกัด
3,360.00
323
พรพรรณ สุนทรธรรม
500.00
324
พรรณี แซ่โง้ว
100.00
325
พลตรี ภก.สมโชค แดงบรรจง ประธาน ก.ศป.8
5,000.00
326
พลตรี ภก.ไชย หว่างสิงห์
1,000.00
327
พัสดุกองคลัง มหาวิทยาลัยเชียงใหม่
300.00
328
พิชัย ขจรเวคิน
500.00
329
พิมพ์รัมกา วิชิตนาค
100.00
330
ภ.ญ.กมลทิพย์ อัจฉริยวรพงศ์
200.00
331
ภก ภวิศ บุปผาเจริญสุข
500.00
332
ภก. ชลปวีร์ฺ มะทะ
500.00
333
ภก.กฤษณ์ ขันติ
1,000.00
334
ภก.กฤษรัตน์ แซ่เล้า ร้านป่าตันเภสัช
200.00
335
ภก.กษิดิศ เจริญสุข
1,000.00
336
ภก.กัณฑ์พงษ์ จิตต์สมบูรณ์
1,000.00
337
ภก.จงจิตร อริยประยูร
1,000.00
338
ภก.จตุภัทร เบี้ยวบรรจง
1,000.00
339
ภก.ชวรัตน์ ธนะกุลพงศ์
3,000.00
340
ภก.ชัยวัฒน์ นพมณีไพศาล
1,000.00
341
ภก.ชาตรี เลาหสถิรวงศ์
2,000.00
342
ภก.ทนุชาติ จักษุพา
1,000.00
343
ภก.ทรงศักดิ์ สุดเกตุ
1,000.00
344
ภก.นรเทพ เอี่ยมแก้ว
1,000.00
345
ภก.นฤมิต ภูษา
1,000.00
346
ภก.นัทธอรรถ กุลกาญจนาธร
1,000.00
347
ภก.ปกรชัย ดีเป็นธรรม
500.00
348
ภก.ประยุทธ เจียรจินดา
1,000.00
349
ภก.ปรัชญา ตันประเสริฐ
1,000.00
350
ภก.พงศ์พันธุ์ จิวะกิดาการ
1,000.00
351
ภก.พงษ์ศักดิ์ วรปัญญา
5,000.00
352
ภก.พรธรรม - ภญ.ลัดดาวัลย์ พงศ์พลไพรวัน
1,000.00
353
ภก.พฤกษา หาญสวธา
1,000.00
354
ภก.พิพิธ เอนกนิธิ
5,000.00
355
ภก.พีรพงศ์ ศรีฝั้น
100.00
356
ภก.ภาณุวัฒน์ สมใจ
500.00
357
ภก.มงคล ชุ่มอินทรจักร
200.00
358
ภก.มงคล ศรีบำรุง
1,000.00
359
ภก.วสันต์ ชัยวนิช
1,000.00
360
ภก.วัชระ เปล่งสุรีย์
1,000.00
361
ภก.วิบูลย์ จรรยานุภาพ
5,000.00
362
ภก.วิศิษฎ์ ใจวิสุทธิ์หรรษา
1,000.00
363
ภก.วิศิษฐ์ เอี่ยมสวัสดิกุล
1,000.00
364
ภก.วิโรจน์ เงินประกายรัตน์
1,000.00
365
ภก.วีรวัฒน์ มีแก้ว
1,000.00
366
ภก.วีระศักดิ์ เจียมอนุกูลกิจ
1,000.00
367
ภก.วุฒิชัย ตั้งปัญญารัช
4,000.00
368
ภก.สมชาย ฐิตินันทวรรณ
1,000.00
369
ภก.สมชาย ฟื้นฟูไพศาล
1,000.00
370
ภก.สมยศ โพธิลิ้มธนา
1,000.00
371
ภก.สมศักดิ์ ศิรินภาพันธ์
1,000.00
372
ภก.สมศักดิ์ สรรพวีรวงศ์
1,000.00
373
ภก.สมศักดิ์ ชัยกุลเสรีวัฒน์ และครอบครัว
100.00
374
ภก.สลิล โตทับเที่ยง
1,000.00
375
ภก.สุทธิพงศ์ สิมะบำรุงวงศ์
1,000.00
376
ภก.สุรพงษ์ ตุลาพันธุ์ และครอบครัว
1,000.00
377
ภก.สุริยะ ตรุณรัตน์ - คุณนันทวรรณ อรุณสดใส
5,000.00
378
ภก.สุวัสส์ จิรชุติวัตพงศ์
1,000.00
379
ภก.สุวิทย์ คุวานันท์
2,000.00
380
ภก.อนันต์ ศุภขวาล
1,000.00
381
ภก.อภิชัย ลิขิตมาศกุล
2,000.00
382
ภก.อรรถพันธ์ จงจิรัฐิติการ
1,000.00
383
ภก.เกรียงไกร ยังฉิม
1,000.00
384
ภก.เกษม จิตรวิโรจน์
1,000.00
385
ภก.เชษฐ์-อ.ดร.ภญ.บัณฑิตาภรณ์ และครอบครัวศิริจันทร์ชื่น
1,000.00
386
ภก.เวียงชัย สนธิ์พุก
1,000.00
387
ภก.เอกพล ลิ้มพงษา
1,000.00
388
ภก.โรจน์ เลิศอมรพงษ์
1,000.00
389
ภญ ณัฐกุล ณ ลำปาง และครอบครัว
100.00
390
ภญ ดวงกมล จรูญวณิชกุล
100.00
391
ภญ รุ่งทิวา หมื่นปา
1,000.00
392
ภญ เดือนเพ็ญ บุตรพิชัย
100.00
393
ภญ. กัณฐภรณ์ เขียวฟู
300.00
394
ภญ. นริศรา จริตงาม
500.00
395
ภญ. รุจิรา ต้นธีรวงศ์
2,000.00
396
ภญ. ลัดดา ศรีชัย
2,000.00
397
ภญ. เกศนภา ถาวร
5,000.00
398
ภญ.กมลวรรณ คงไพ่
200.00
399
ภญ.กฤษณา วินิจธรรมกุล
1,000.00
400
ภญ.กอบกาญจน์ เอกสินธุ์
300.00
401
ภญ.จันทนา ลี้สวัสดิ์
1,000.00
402
ภญ.จันทรกานต์ เทียนเงิน
1,000.00
403
ภญ.จันทร์ทิพย์ ปิตาสวัสดิ์
1,000.00
404
ภญ.จันทร์เพ็ญ ตั้งตระกูล
2,000.00
405
ภญ.จิตรา วงศ์วัฒนะเดช
1,000.00
406
ภญ.ชมรมพร ศรีนวล
1,000.00
407
ภญ.ชลิษรา เมืองมูล
200.00
408
ภญ.ช่อฟ้า โอพรสวัสดิ์
5,000.00
409
ภญ.ชุฎาพร โอภาสพสุ
1,000.00
410
ภญ.ณรัชฎา จรรยานุภาพ
1,000.00
411
ภญ.ณัฏฐิยา ปันภัทรทรัพย์
500.00
412
ภญ.นภัสสร แสงนิล
1,000.00
413
ภญ.นลินี บุญชิต และครอบครัว
2,000.00
414
ภญ.น้ำฝน ปิยะตระกูล
500.00
415
ภญ.นิฤมล ปัญจวรรณ์
1,000.00
416
ภญ.ประทุมพร บุญตระกูลพูนทวี
1,000.00
417
ภญ.ประไพ นิลแก้ว
100.00
418
ภญ.ปริณดา โตสิตารัตน์ ปวงละคร
1,000.00
419
ภญ.ปวิตรา พูลบุตร
500.00
420
ภญ.ปิยะนุช เตียติวิริยะกุล
500.00
421
ภญ.พรทิพย์ อภิวัฒน์นากร
500.00
422
ภญ.พรทิพา จันทร์ณรงค์
1,000.00
423
ภญ.พรพรรณ สุขเสรีวัฒนากุล
588.00
424
ภญ.พรพรรณ โพธิลิ้มธนา
1,000.00
425
ภญ.พรรณวดี พงษ์ด้วง - ชาติชาย อินทร์ยังดี - ไพรัช ภู่เหลือ - พยงค์ บุญอินทร์
260.00
426
ภญ.พรรณี คลอวุฒิวัฒน์
200.00
427
ภญ.พรศรี ตันตินิติ
500.00
428
ภญ.พิรุณรัตน์ เขื่อนแก้ว
1,000.00
429
ภญ.ภัทราวดี เพชราภิรัชต์
1,000.00
430
ภญ.มนัชยา ทุนคำ
100.00
431
ภญ.มยุรี แสงอุทัยวณิชกุล
1,000.00
432
ภญ.ยุวดี กิตติปัญญางาม
2,000.00
433
ภญ.รศนา - ภก.สุรพงษ์ ธนะทิพานนท์ พร้อมครอบครัว นางศศิชา-นายปิยวุธ พันวิลัย นายนรุตม์ ธนะทิพานนท์ นางสาวกายพธู ทิพย์ลุ้ย นายณัฐภัทร ธนะทิพานนท์
300.00
434
ภญ.รุจิรา ตันสุวรรณ
1,000.00
435
ภญ.ละออ นวลละออง
1,000.00
436
ภญ.ลินดา เหลืองอาภา
1,000.00
437
ภญ.วนิดา เตชะวิจิตรไพศาล
1,000.00
438
ภญ.วรพรรณ ภู่มณี
200.00
439
ภญ.วันทนีย์ เหล่าประภัสสร
1,000.00
440
ภญ.วัลยา เอี่ยมศิราโรจน์
1,000.00
441
ภญ.ศิริพร สงวนประสาทพร
1,000.00
442
ภญ.สถาพร ประสพทรัพย์
1,000.00
443
ภญ.สมใจ ศรีรุ่งธรรม
1,000.00
444
ภญ.สวงสุดา อุตรศักดิ์
5,000.00
445
ภญ.สุกัญญา รุ่งโรจน์สุวรรณ
1,000.00
446
ภญ.สุกัญญา ลิ้วจำรูญรัตน์
100.00
447
ภญ.สุดารัตน์ จันทนะเปลิน
1,000.00
448
ภญ.สุดารัตน์ โตแสงชัย
1,000.00
449
ภญ.สุภาพร ติพพะมงคล
1,000.00
450
ภญ.สุมาวดี ตระกูลธรรม
1,000.00
451
ภญ.สุมิตรา สุทธิไสย
1,000.00
452
ภญ.อตินาฏ เป็งวงศ์
100.00
453
ภญ.อตินุช ปวงคำ
1,000.00
454
ภญ.อรวรรณ จิตรวาณิช
1,000.00
455
ภญ.อังกาบ เวสโกสิทธิ์
500.00
456
ภญ.อัจฉราวรรณ ประสาธนากร
2,000.00
457
ภญ.อัจฉริยา คำยิ่งโยชน์
500.00
458
ภญ.อาภาวรรณ พลายชุ่ม
500.00
459
ภญ.อินทริยา อินทพันธุ์
1,000.00
460
ภญ.อุมา สมรรกคนี
1,000.00
461
ภญ.อุษณีีย์ บุญเฉลย
1,000.00
462
ภญ.เกษมณี วิสุทธากุล
1,000.00
463
ภญ.เฌอกันตา จิรกาล
1,000.00
464
ภญ.เนาวรัตน์ สนั่นพาณิชกุล
2,000.00
465
ภัทรวดี สุวรรณ์
40.00
466
ภาควิชาจักษุวิทยา คณะแพทยศาสตร์ มช.
400.00
467
ภาควิชาธรณีวิทยา คณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่
140.00
468
ภาควิชาเภสัชกรรม คณะเภสัชศาสตร์ ม.มหิดล
300.00
469
ภาควิชาเวชศาสตร์ครอบครัว คณะแพทยศาสตร์ มช.
500.00
470
ภูวนาท ปวงคำ
20.00
471
มณีรัตน์ ชาญเดช
50.00
472
มัณฑนา สุกัณศีล
100.00
473
มัลลิกา งามวงศ์วาน
1,000.00
474
ยงยุทธ ไชยน้อย
100.00
475
ยุพิน สิทธิรังสีนภา
500.00
476
รศ.(พิเศษ) ภก.กิตติ พิทักษ์นิตินันท์
5,000.00
477
รศ.ดร.ณอคุณ สิทธิพงศ์
1,000.00
478
รศ.ดร.ธนัน-มยุรี อนุมานราชธน
1,000.00
479
รศ.ดร.ภก.ภาคภูมิ เต็งอำนวย
1,000.00
480
รศ.ดร.ภก.วงศ์วิวัฒน์ ทัศนียกุล
1,000.00
481
รศ.ดร.ภก.วิทยา กุลสมบูรณ์
500.00
482
รศ.ดร.ภก.วิรัตน์ -รศ.ดร.ภญ.กนกพร และนางสาวกวิตา นิวัฒนนันท์
10,000.00
483
รศ.ดร.ภญ. สุพร จารุมณี
5,000.00
484
รศ.ดร.ภญ.จรัสพรรณ สงวนเสริมศรี
1,000.00
485
รศ.ดร.ภญ.พรรณวิกา กฤษฎาพงษ์
1,000.00
486
รศ.ดร.ภญ.พาณี ศิริสะอาด
150.00
487
รศ.ดร.ภญ.ลัดดา วงศ์พายัพกุล
1,000.00
488
รศ.ดร.ภญ.ศิริพร โอโกโนกิ
500.00
489
รศ.ดร.ภญ.ศิริวิภา ปิยะมงคล
2,000.00
490
รศ.ดร.ภญ.หทัยกาญจน์ เชาวนพูนผล
1,000.00
491
รศ.ดร.เอกชัย แสงอินทร์
1,300.00
492
รศ.พิมพร ลีลาพรพิสิฐ
2,000.00
493
รศ.ภก.โชคชัย วงศ์สินทรัพย์
500.00
494
รศ.ภญ.ชบาไพร โพธิ์สุยะ
500.00
495
รศ.ภญ.ดวงพร วินิจกุล
2,000.00
496
รศ.ภญ.พิมพร ลีลาพรพิสิฐ
1,000.00
497
รศ.ภญ.วรรณดี แต้โสตถิกุล
2,000.00
498
รศ.ภญ.สุวรรณา เวชอภิกุล
500.00
499
รศ.ภญ.อุษณีย์ คำประกอบ
2,000.00
500
รศ.ภญ.เอื้อพร ไชยวรรณ รุ่นที่11
1,000.00
501
ระเบียบ ตั้งวงศ์ศิริ
1,000.00
502
รัชนี วาลส์
200.00
503
รัชนีกร บุญชัยสุข
300.00
504
รัตนา ราชแพทยาคม
200.00
505
รุ่งรภา สุรินทร์โร
20.00
506
รุ่นที่24 จตุวีส รหัส30
15,700.00
507
ลูกหลาน อุทิศให้ คุณยาย สมนึก ตาดสุวรรณ
3,000.00
508
ลูกหลาน อุทิศให้ คุณแม่ทัศนีย์ วีระกุล
3,000.00
509
วรรณนรี เจริญทรัพย์
100.00
510
วรรณี ชัยเฉลิมพงษ์
100.00
511
วลัยพร จินดาประยูรวงศ์
200.00
512
ว่าที่ร.ต.หญิง ประพิมพร ชัยวงศ์ษา พร้อมครอบครัว
100.00
513
ว่าที่รต.สัมพันธ์ วงค์เทพ พร้อมครอบครัว
500.00
514
วิทยาลัยนานาชาตินวัตกรรมดิจิทัล มช.
100.00
515
วิโรจน์ สุนทรวิวัฒน์
1,000.00
516
วีรวัฒน์ มีแก้ว
1,000.00
517
วีระชาติ คำปา
100.00
518
วีระยุทธ คุณาศิริรัตน์
1,000.00
519
ศรินทิพย์ จรัญเสถียรชัย
500.00
520
ศรีพรรณา ศิลาพร
1,000.00
521
ศันสนีย์ วงศ์พิภพมงคล
100.00
522
ศาสตราจารย์เกียรติคุณ ดร.ภญ.สสี ปันยารชุน
4,000.00
523
ศิริพรรณ จรรยานุภาพ
1,000.00
524
ศิษย์เก่าคณะเภสัชศาสตร์ มช. รุ่น รฤก รหัส31
16,000.00
525
ศิษย์เก่าคณะเภสัชศาสตร์ มช. รุ่นที่ 1
20,000.00
526
ศิษย์เก่าคณะเภสัชศาสตร์ มช. รุ่นที่ 11 รหัส 1772...
20,000.00
527
ศิษย์เก่าคณะเภสัชศาสตร์ มช. รุ่นที่ 16 รหัส 22
20,000.00
528
ศิษย์เก่าคณะเภสัชศาสตร์ มช. รุ่นที่ 17 รหัส 23
10,802.00
529
ศิษย์เก่าคณะเภสัชศาสตร์ มช. รุ่นที่ 21 โดดเด่น
30,000.00
530
ศิษย์เก่าคณะเภสัชศาสตร์ มช. รุ่นที่ 23 รหัส 29
40,999.00
531
ศิษย์เก่าคณะเภสัชศาสตร์ มช. รุ่นที่ 9 รหัส 15
2,000.00
532
ศิษย์เก่าเภสัชศาสตร์ รุ่นที่ 37
10,000.00
533
ศุภลักษณ์ วันปั๋น
200.00
534
ศูนย์นวัตกรรมอาหารและบรรจุภัณฑ์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่
500.00
535
ศูนย์วิจัยด้านวิทยาศาสตร์สุขภาพประยุกต์
250.00
536
ศูนย์ออกแบบฯคณะสถาปัตยกรรมศาสตร์ มช.
120.00
537
สถาบันภาษามช.
934.25
538
สถาบันวิจัยและพัฒนาพลังงานนครพิงค์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่
580.00
539
สมบัติ ธีระตระกูลชัย
1,000.00
540
สมศักดิ์ ตั้งวิจิตรสกุล
1,000.00
541
สรัญญา ชื่นเย็น
1,000.00
542
สาลินี วงศ์พานิช
500.00
543
สำนักงานส่งเสริมศิลปวัฒนธรรม มช
500.00
544
สำนักบริการเทคโนโลยีสารสนเทศ มช.
1,000.00
545
สำนักพัฒนาคุณภาพการศึกษา มหาวิทยาลัยเชียงใหม่
170.00
546
สำนักหอสมุด มช.
863.00
547
สิริลักษณ์ แสงศรีจันทร์
100.00
548
สุจรรย์ทินธ์ สุวรรณพันธ์
100.00
549
สุดธิดา สุดบรรทัด
1,000.00
550
สุทธาธร ไชยเรืองศรี
200.00
551
สุทธิลักษณ์ พรหมกิ่งแก้ว
100.00
552
สุธินี นาแก้ว
100.00
553
สุนิสา ชุ่มพะไลพร้อมครอบครัว
20.00
554
สุปราณี อำนวย
1,000.00
555
สุพัฒน์ จรรยานุภาพ
1,000.00
556
สุพัตรา ชูสกุล
3,000.00
557
สุพันธ์ สุยะ
100.00
558
สุภชัย พงศ์วิไลรัตน์ และ ประภัสสรคณะรัฐ
500.00
559
สุภา เจริญทวีทรัพย์
50.00
560
สุภาพ ณ เชียงใหม่ - สุนิตย์ ศิริวงศ์
1,000.00
561
สุรางค์ ศุภวิรุมีหวัฒน์
100.00
562
สุรีย์ บริสุทธิ์สวัสดิ์
1,000.00
563
สุเทพ ปัญญามณี
100.00
564
หทัยวรรณ ไชยะกุล
50.00
565
หน่วยการเงิน กองอาคารสถานที่
40.00
566
หน่วยพัสดุ งานธุรการ
60.00
567
หน่วยวิจัยสิ่งแวดล้อมและสุขภาพ
427.00
568
ห้องสมุดคณะศึกษาศาสตร์ มช.
60.00
569
หอพักหญิงอาคาร1 มช.
166.25
570
อ.ดร.ภก.สมจริง รุ่งแจ้ง
170.00
571
อ.ดร.ภญ.กนกวรรณ เกียรติสิน
500.00
572
อ.ดร.ภญ.ดรุณี หงษ์วิเศษ
1,000.00
573
อ.ดร.ภญ.ภูริดา เวียนทอง
200.00
574
อ.ดร.ภญ.มันติวีร์ นิ่มวรพันธุ์
1,000.00
575
อ.ดร.ภญ.วรรณกมล สอนสิงห์
1,000.00
576
อ.ดร.ภญ.ศศิธร ศิริลุน
500.00
577
อ.ดร.ภญ.อรุณรัตน์ ลักษณ์ศิริ
500.00
578
อ.ดร.ภญ.เทพิน จันทร์มหเถียร
1,000.00
579
อ.ภก.เจริญ ตันชีวะวงศ์
1,000.00
580
อ.ภญ.วรธิมา สีลวานิช
200.00
581
อ.ภญ.เดือนกาญจน์ สุทธิเวทย์
500.00
582
อ.วชิรา บุตรวัยวุฒิ
1,000.00
583
อชิรญา หย่ำวิลัย
23.00
584
อดิศร ไข่คำ
40.00
585
อธิปพร โรจนแพทย์
100.00
586
อนันต์ เดช
100.00
587
อนุพงศ์ ดอนปัน
20.00
588
อรอุษา เยาวรัตน์
50.00
589
อักษร แก้ววิชิต
500.00
590
อัญชลี วิเลิศศักดิ์ พร้อมครอบครัว
100.00
591
อัมพร เพชรรัตน์
50.00
592
อัมพวรรณ พันธจักร
100.00
593
อัมพวรรณ ศรีวิไล
1,000.00
594
อาจารย์ บุคลากร คณะเภสัชศาสตร์ ม.สยาม
430.00
595
อาจารย์และเจ้าหน้าที่ภาควิชาคณิตศาสตร์ มช.
80.00
596
อินทิรา ธงไชย
1,000.00
597
อุทิศบุญกุศลให้ นางศรีสมร กระต่ายจันทร์
100.00
598
อุทิศให้ ภก.สาธิต ศรีบุญมา
1,000.00
599
อโนมา เจริญทรัพย์
500.00
600
เกษนีย์ ศรีจอมทอง
100.00
601
เกียรติศักดิ์ แซ่อิว
1,000.00
602
เจ้าวรจักร-อัศร์ศริพร ณ เชียงตุง
1,000.00
603
เจ้าหน้าที่งานสหวิทยาการฯ บัณฑิตวิทยาลัย มช.
150.00
604
เทพากร ทะมา
100.00
605
เปรมวดี เอื้องสงวน
200.00
606
เภสัช มช. รุ่น rx44
3,000.00
607
เภสัชกร ฝ่ายเภสัชกรรม รพ.สารภี
440.00
608
เภสัชกรหญิงนันทวดี พิทยาพิบูลพงศ์
1,000.00
609
เภสัชเชียงใหม่ รุ่น10. รหัส1672
5,000.00
610
เภสัชเชียงใหม่รุ่น19 รหัส25
5,000.00
611
เมวิสา วิศาลชุติมา
100.00
612
เรืองรอง คำปา
200.00
613
เสาวฤณีย์ แสงศรีจันทร์
100.00
614
เอกพงษ์ จันทร์
100.00
615
เอกราช สมบัติทรัพย์สิน
200.00
616
แม่คำ หลวงอ่อนใจ
20.00
617
โครงการ Impaact
280.00
618
โรงงานเภสัชกรรมทหาร ศูนย์การอุตสาหกรรมป้องกันประเทศและพลังงานทหาร
3,000.00
619
โรงพยาบาลสวนปรุง กลุ่มงานเภสัชกรรม
125.00
620
โอสถ เนระพูสี
500.00
621
ไม่ประสงค์ออกนาม
1,000.00
622
ไม่ประสงค์ออกนาม
200.00
623
ไม่ประสงค์ออกนาม
280.00
624
ไม่ประสงค์ออกนาม
422.00
625
ไม่ประสงค์ออกนาม
3,750.00
626
ไม่ประสงค์ออกนาม
525.50
627
ไม่ประสงค์ออกนาม
300.00
628
ไม่ประสงค์ออกนาม
37,382.24
629
ไม่ประสงค์ออกนาม
4,260.00
630
ไม่ประสงค์ออกนาม
130.00
631
ไม่ประสงค์ออกนาม
400.44
632
ไม่ประสงค์ออกนาม
290.00
633
ไม่ประสงค์ออกนาม
100.00
634
ไม่ประสงค์ออกนาม ณ วันที่ 11/9/17
510.00
635
ไม่ประสงค์ออกนาม21/9/60
1,110.00
636
ไม่ประสงค์ออกนาม22/9/17
20.00
637
ไม่ประสงค์ออกนาม25/9/60
200.00
638
ไม่ประสงค์ออกนาม25/9/60
250.00
639
ไสว บุญหล้า
100.00
จำนวนเงินร่วมทำบุญทั้งหมด
813,709.93

ภาพพิธีทอดกฐิน 

ผู้สนใจเข้าศึกษา

PHARMACY@CMU

คณะเภสัชศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่

Copyright © 2015 Faculty of Pharmacy Chiang Mai University, All rights reserved.
by Information Technology Service Center

Faculty of Pharmacy Chiang Mai University
Suthep Road, Suthep, Mueang, Chiang Mai
50200, Thailand

ติดต่อสอบถาม โทรศัพท์  053-944342-3  โทรสาร  053-944390

Get it on Google Play