ภาควิชาวิทยาศาสตร์เภสัชกรรม
   Download

 เกณฑ์ประเมินผลการปฏิบัติงานของคณาจารย์
Update : 30 Aug 2017
Update : 13 Jan 2016
Update : 08 Sep 2016
Update : 25 Jan 2018
Update : 13 Jan 2016
Update : 08 Sep 2016
 

ภาควิชาวิทยาศาสตร์เภสัชกรรม

Pharmaceutical Sciences. Faculty of Pharmacy Chiang Mai University.
Copyright © 2015 Faculty of Pharmacy Chiang Mai University,
All rights reserved
Suthep Road, Muang District, Chiang Mai 50200, THAILAND  Phone. 053-944310 ,053-944356 Fax. 053-944380