ภาควิชาวิทยาศาสตร์เภสัชกรรม
 
27 Feb 2017
 
อบรมหลักสูตร ....สถิติและการวางแผนการวิจัยที่ใช้สัตว์...
 

สนง.วช. แจ้งการอบรมหลักสูตร ....สถิติและการวางแผนการวิจัยที่ใช้สัตว์... รุ่นที่ 1 วันที่ 21-24 มีนาคม 2560 โรงแรมเอบีน่า เฮ้าส์ รุ่นที่ 2 วันที่ 23-26 สิงหาคม 2560 ม.เกษตรศาสตร์ รายละเอียดดังแนบ ผู้ที่สนใจสามารถติดต่อได้โดยตรง
 
 

ภาควิชาวิทยาศาสตร์เภสัชกรรม

Pharmaceutical Sciences. Faculty of Pharmacy Chiang Mai University.
Copyright © 2015 Faculty of Pharmacy Chiang Mai University,
All rights reserved
Suthep Road, Muang District, Chiang Mai 50200, THAILAND  Phone. 053-944310 ,053-944356 Fax. 053-944380