ภาควิชาวิทยาศาสตร์เภสัชกรรม
 
28 Feb 2017
 
ขอประชาสัมพันธ์และเชิญเข้าร่วมประชุมวิชาการเภสัชกรรมคลินิก ครั้งที่ 1 (วันที่ 18 - 19 พ.ค. 60 ณ คณะพยาบาลศาสตร์ ม.มหาสารคาม)
 
ขอประชาสัมพันธ์และเชิญเข้าร่วมประชุมวิชาการเภสัชกรรมคลินิก ครั้งที่ 1 (วันที่ 18 - 19 พ.ค. 60 ณ คณะพยาบาลศาสตร์ ม.มหาสารคาม)
 
 

ภาควิชาวิทยาศาสตร์เภสัชกรรม

Pharmaceutical Sciences. Faculty of Pharmacy Chiang Mai University.
Copyright © 2015 Faculty of Pharmacy Chiang Mai University,
All rights reserved
Suthep Road, Muang District, Chiang Mai 50200, THAILAND  Phone. 053-944310 ,053-944356 Fax. 053-944380